Från höger Niklas Nordström, Allan Carlsson, Lillemor Nilsson, Bo Carlsson, Ulrik Danielsson och Lennart Holtrin

Veteranfirande i Luleå

I samband med Flygets dag på F 21 den 26 augusti 2017 så genomfördes också en Veteranceremoni. Dagen till ära deltog ett antal prominenta gäster bl a försvarsminister Peter Hultqvist, ÖB Micael Bydén, stf C INS Berndt Grundevik, C FV Mats Helgesson samt Luleås kommunalråd Niklas Nordström.

Ceremonin inleddes med tal av C F 21 öv Carl-Johan Edström och därefter följde kransnedläggningar av C F 21 och ordförande FB Norr.

Korumet leddes av flottiljpastorn Staffan Klingert och efter avslutad ceremoni bjöds det på fika på mässen.


Uppdaterad: 2019-06-02, av Fredsbaskrarna Norr
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå