Ordförande har ordet

Hej

FB Norr finns för alla er som är utlandsveteraner och känner samhörighet med oss i Norrbotten. Jag heter Annelie Forshage och är just nu ordförande i vår styrelse och förening, som jag suttit med i sedan den bildades.

Varför jag intresserade mig för just denna förening var så klart för att den gör gott för enskilda individer på många olika sätt. Främst ser jag det som en kamratförening där man kan träffas, skratta och surra om allt möjligt från dagens väder till vad man varit med om vid utlandstjänstgöring. Det som fascinerar mig mest är likheterna i upplevelserna oavsett om man deltog i Kongo för många herrans år sedan eller kom hem från Mali eller Afghanistan nyligen. Allt är inte exakt lika så klart, men vi har upplevt snarlika situationer och berättar med samma inlevelse. Alla har inte enbart positiva minnen och för dom kan vi finnas med och lyssna och kanske guida till den hjälp som behövs och finns.

Själv har jag gjort två svängar till Afghanistan, 2009 och 2014. Jag har också varit hemma när min man varit ute vid tre tillfällen så jag har upplevt mission från bägge sidorna.

Vår förening präglas av att möta varandra. Vi försöker ha medlemsträffar av olika karaktär. Exempel på det är Veteranmästerskap en gång om året. Vilken gren varierar år från år, det kan vara bangolf, bowling, dart eller något annat. Julbordet lockar många och så försöker vi hitta intressanta ämnen eller träffplatser.

Eftersom Veteranfrågan vuxit sig starkare med åren så vill framför allt Försvarsmakten att vi deltar i deras verksamhet. Så långt det är möjligt är vi med vid ceremonier, särskilt den 29 maj som är vår stora högtidsdag, men även när det firas Nationaldag eller andra sammankomster som Regements-, Flottilj- eller Garnisonsdag. Det vore roligt med fler som väljer att samlas vid dessa tillfällen.

Till oss är du Välkommen oavsett när och var du gjort utlandstjänst. Med basker i alla möjliga färger eller utan. Det är utlandsveteran som är samlingsnamnet och ledorden är stolthet, engagemang och kamratskap!

Jag hoppas att vi ses vid något tillfälle!
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå