Ordförande har ordet

Hej alla medlemmar

Jag heter Lillemor Nilsson och är ordförande för Fredsbaskrarna Norr (FB Norr). Född, uppväxt och bor i Boden där jag har arbetat i många år inom Försvarsmakten, I 19, på många olika avdelningar. Min historik i FN-sammanhang är att jag har gjort fyra utlandstjänstgöringar - tre i Libanon och en som kallades JK 01, alltså Jugoslavien/Kroatien och föregångare till den omtalade BA 01. Med andra ord har jag en del utlandserfarenhet. Dessutom har jag suttit i Förbundsstyrelsen i sex år med ansvar för Kamratstödsverksamheten och jag är dessutom aktiv Kamratstödjare.

Fredsbaskrarna Norr (FB Norr) är en ung förening som bildades med en tillfällig interimsstyrelse 2010. Vi är numera anslutna till Svenska Veteranförbundet Fredsbaskrarna (SVF) och inriktar oss i huvudsak mot veteraner i Norrbotten. Föreningen är öppen för alla som gjort någon form av utlandstjänst (mission/insats) i FN-, NATO- eller EU-regi. Våra medlemmar har lång och bred erfarenhet från tidigt 60-tal i Kongo till dagens insats i Afghanistan. Syftet med medlemskap i föreningen är att träffa kamrater som tjänstgjort utomlands, ibland under ganska komplicerade och speciella förhållanden.

Det har kommit mer och mer fokus på veteranbegreppet de senaste åren och sedan 2009 finns det en gällande Veteranlag och dessutom har det från politiskt håll levererats två stycken veteranutredningar. Inom den svenska veteranrörelsen har det hänt mycket det senaste året med bl a att Svenska Veteranförbundet Fredsbaskrarna (SVF) nu har organiserat sig i en styrelse som skall ge inriktningar till kansliet i Örebro. Kansliet är den "arbetande" delen som skall serva de 20-talet lokala föreningarna ute i landet med föreningsstöd och centralt kamratstöd.

Även Försvarsmakten har prioriterat veteranverksamheten och sedan 2012 finns det en veteranavavdelning organiserad med uppgift att följa upp veteranverksamheten. Det känns som det finns ett stort stöd i verksamheten idag och från och med 2012 firas nu veterandagen den 29 maj i Stockholm och i övriga landet vid annat lämpligt tillfälle. Den 29 maj 2013 avtäckte Kungen det nya veteranmonumentet "Restare" på Djurgården och på lokal nivå har det rests veteranmonument i Arvidsjaur (AJB), Boden (I 19) och Luleå (F 21).

Efter en utlandsinsats upptäcker man kanske att det kan vara svårt att få övriga (ex familj, vänner, kamrater) att förstå vad man gjort och varit med om. I FB Norr finns det möjlighet att mötas, diskutera och minnas tillsammans med andra som har liknande erfarenheter med sig hem. Vår önskan är att ni ska komma, träffas, trivas och ha trevligt tillsammans med roliga minnen och glada historier. Har du idéer på något som vi kan besöka, titta på, agera i (skytte, bowling, grillkväll, ”familje-trekamp” fiske, konst etc) eller har förslag på någon föreläsare så hör av er eller lämna förslag till mig eller någon i styrelsen.

Väl mött på våra medlemsträffar / Lillemor
Profilshoppen
Medlemssidorna
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå