Bilderna kommer från Lillemor Nilssons tjänstgöring i UNPROFOR:s högkvarterskompani JK 01 i mars 1992
Högkvartersförläggningen i Hotell Rainbow i Sarajevo som var ett fd ålderdomshem
Extriörbild efter granatbeskjutningen mot högkvartersförläggningen I Sarajevo
Interiörbild från matsalen efter granatbeskjutningen - lyckligtvis hade alla lämnat lokalen och ingen skadades
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå