Om oss - Fredsbaskrarna F-län

Vad är Fredsbaskrarna F-län
Grunden till att Fredsbaskrarnas lokalförening F-län bildades har sitt ursprung från dåvarande Fredsbaskrarna Sveriges (idag Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna) årsmöte år 2003. Där beslutades att bilda ett förbund med lokalföreningar ute i landet baserat på län eller landskap.
Under hösten 2003 samlades ett antal Fredsbaskrar från Jönköpings län för att diskutera framtida lokalförening. Vid mötet bestämdes att verka för att en lokalförening bildades.
Lokalförening bildades officiellt på FN-dagen den 24 oktober 2004.
 
Föreningen skall arbeta för
· att bevara och utveckla det kamratskap som grundats under utlandstjänstgöringen
· att genom kamratstödjande verksamhet verka socialt bland medlemmarna
· att utbilda och driva en kamratstödjande verksamhet även för de som inte är medlemmar
· att ta initiativ och stödja kontakter med andra föreningar och organisationer
· att vårda FN's traditioner och målsättning
· att vara ett forum för fred genom kamratskap under mottot:

En gång fredssoldat - Alltid fredskamrat
Webbansvarig
Uppdaterad: 2014-01-25, av Fredsbaskrarna F-län
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå