Användbara länkar.

För alla som tjänstgjort inom försvaret eller andra myndigheter utomlands finns möjligheten att ansöka om ett Veterankort.

InvidZonen ett nätverk – för anhöriga av anhöriga – till personal i internationell tjänst.

Svenska Soldathemsförbundet är en ideell organisation som erbjuder stöd till soldater, veteraner och deras anhöriga. Vi erbjuder samtalsstöd för enskild, par ...

SMKR - Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund. FM Veteranorganisation.

Ing2 Göta Ingenjörsregemente.
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå