Välkommen till Fredsbaskrarna Halland!

Uppdaterad: 2017-11-23, av Halmstad

FB-HALLAND OCH SWEDISH VETERAN INBJUDER TILL JULBORD I VARBERG 27/11-21!

2021-11-27 18:00   -   Fredsbaskrarna Halland
Härmed inbjudes du och din käre/-aste att närvara vid julbord. Inbjudan gäller både medlemmar och icke medlemmar i Sveriges veteranförbund. Varbergs Lucia kommer att uppträda i år också. NÄR: 2021-11-27 kl. 18.00 Samling för lite förmingel på Odd Fellow Logens bar för de som vill kl. 16:30 där ma...

Läs mer...
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå