Välkommen till Fredsbaskrarna Halland!

Uppdaterad: 2017-11-23, av Halmstad

Fredsbaskrarna Halland kallar till årsmöte.

2023-03-06 18:00
Kallelse
Fredsbaskrarna Halland kallar till årsmöte tillika
årsmöte för Swedish veteran
När: Måndagen den 6 Mars 2023, KL 18:00
Årsmötet Startar KL 18:30.
Plats: På restaurang Cyrano, Kungsgatan 14, 432 41
Varberg
Anmälan till Årsmötet skall göras till Patrik på
Mailen: halland@sverigesveteranforbund.se
Motioner skall vara Patrik tillhanda 30 Januari 2023.
Maila till: halland@sverigesveteranforbund.se
Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på
Årsmötet i Varberg.
Välkommen!

NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå