Välkommen till Fredsbaskrarna Halland!

Uppdaterad: 2017-11-23, av Halmstad

Veterandag den 29 maj klockan 18:00 i Norre Katts park i Halmstad

2019-05-29 18:00

Välkommen,
till lokal Veterandag den 29 maj klockan 18:00 i Norre Katts park i Halmstad (vid veteranmonumentet).
Det kommer att annonseras i tidningarna kring den 18 maj och härmed får ni information om programmet i stort men för spridning internt inom respektive förening. Utöver detta kommer även information att publiceras på sociala medier och internt inom FM.Programmet i stort:
Kl 18.00 Formering kring Veteranmonumentet (samtliga fanor och standar)
på var sin sida om monumentet, musik från högtalaranläggning.
Kl 18.10 övlt Lars Lindén hälsar välkommen.
Kl 18.15 Huvudtalare övlt Lars Lindén (MHS H)
Kl 18.25 Kransnedläggning.
Tilldelas kransen
Tar på varsin sida av kransen
Vänder mot veteranerna:
”Denna krans högtidhåller minnet av de som inte kom tillbaka”
Vänder tillbaka
Kommenderar fanborgen ”Givakt”
Lägger ned kransen, ett steg tillbaka, honnör
Kommendera ”basker av – tyst minut”
Basker på
Kommendera fanborgen ”Lystring ställ”
Därmed är ceremonin avslutad – ”Tack, samtliga för att ni deltog”

KL 18.40 Avslut i parken.

KL 19.00 Enklare förtäring i Soldathemmet

Från klockan 19:00 erbjuder Soldathemmet (i samarbete med Halmstad garnison) lättare förtäring.
För att njuta av detta så måste det ske en anmälan till halmstad@soldathem.org senast torsdagen den 22 maj 2019.


Nationell Veterandag, 29 maj 2019, i Stockholm där H.M Konungen flankerad med Överbefälhavaren genomför en ceremoni.
Ceremonin omfattar bland annat tal, kransnedläggningar och utdelning av Försvarsmaktens medalj för sårade i strid samt Försvarsmaktens förtjänstmedalj. Innan ceremonin står Överbefälhavaren värd vid en mottagning för särskilt inbjudna gäster i mässtältet i anslutning till Sjöhistoriska museet.

Årets mottagare av krigsdekoration eller FM förtjänstmedalj inbjuds att, med en anhörig, delta under högtidlighållande enligt separat program. Personal som tidigare mottagit krigsdekoration eller FM förtjänstmedalj inbjuds att, med en anhörig, delta under högtidlighållandet enligt separat program. Fokus i år är veteraner som tjänstgjort under insatsen UNEF II under åren 1973-1979 samt veteraner som tjänstgjort under Röda korsets insats i Korea under 50-talet.
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå