Firand av FN- Dagen 24/10 I Norre Katts Park Halmstad.

Firand av FN- Dagen 24/10 I Norre Katts Park
MHS H inbjudan till högtidlighållande av FN-dagen KL 15:00

Inbjudan:
Representant ur förbandsledning samt fanförare ur MHS H, Lv6 samt FMTS genomför 2021-10-24 kl.15.00-15.20 ett högtidlighållande av FN-dagen genom en kransnedläggning vid minnesstenen i Norre katts park i Halmstad.
Samling: Samlingsplats på parkeringen vid katthemmet, Norre katts park kl.14.45.

Efter genomförd ceremoni så samlas vi uppe på soldathemmet ca: 15:30 för en fika och för de som vill komma så görs en anmälan till soldathemmet på mailadress : halmstad@soldathem.org så de vet hur många som kommer. Anmälan för fikan är obligatorisk. OBS: Anmälan skall vara tillhanda senast 21/10 2021.

Välkommen.
Program kan ses nedan.

FN-Dagen 24-10 2021


0 kommentarer
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå