Exempel på ett veterankort.

Veteransamordnare

Veteransamordnare
BESTÄLL VETERANKORTET!
"Veterankortet är en behörighetshandling som utfärdas av Försvarsmakten till Försvarsmaktens veteraner. Veterankortet är en symbolhandling som visar att du som veteran aktivt väljer att behålla kontakten med Försvarsmakten efter din tjänstgöring. Kortet är tillika fyllt med erbjudanden och förmåner som kan nyttjas hos flera företag och organisationer i hela Sverige."

Veteransamordnare på Luftvärnsregementet, LV 6 är

Linnea Billqvist

Telefon: 0731-504946

E-post: linnea.billqvist@mil.se

För mer information kan Ni klicka in Er på http://veterankort.se

Beställningsblankett i word-format (.docx): Fyll i blanketten, spara den på din dator, bifoga filen i ditt mail.

Beställningsblankett i pdf-format (.pdf): Skriv ut blanketten, fyll i och skicka med post till förbandet.
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå