Styrelsen Fredsbaskrarna Halland

Ordförande: Fredrik Johansson 070-659 07 40
Vice ordförande: Christer Hallin 076–8977466
Sekreterare: Tinna Nilsson 072–5031452
Kassör: Johan Johansson 0703-10 46 70
Ledamot:
Dag Eliasson
Karl Henrik Weddig
Suppleanter:
Tor-Björn Johansson 070–6441106
Patrik Åslund 0739-742896


Föreningen på Facebook

Webbansvarig: Patrik Åslund
0739742896
Uppdaterad: 2017-01-07, av Halmstad
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå