Styrelsen Fredsbaskrarna Halland

Ordförande: Fredrik Johansson 0706-590740

Vice ordförande: Christer Hallin 0768-977466

Sekreterare: Renathe Johansson 0705-258886

Kassör: Johan Johansson 0703-104670

Ledamot:
Dag Eliasson 0703-064650
Tor-Björn Johansson 070–6441106
Patrik Åslund 0739-742896
Tom Håkansson 0709-761131

IT-KOMMUNIKATIONSAVSVARIG:
Patrik Åslund – se ovan.


Föreningen på Facebook

Webbansvarig: Patrik Åslund
0739742896
Uppdaterad: 2022-10-12, av Halmstad
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå