Styrelsen Fredsbaskrarna Halland

Ordförande: Fredrik Johansson 0706-590740

Vice ordförande: Christer Hallin 0768-977466

Sekreterare: Tinna Nilsson 0725-031452

Kassör: Johan Johansson 0703-104670

Ledamot:
Dag Eliasson 0703-064650
Tor-Björn Johansson 070–6441106
Patrik Åslund 0739-742896
Renathe Johansson 0705-258886

IT-KOMMUNIKATIONSAVSVARIG:
Patrik Åslund – se ovan.


Föreningen på Facebook

Webbansvarig: Patrik Åslund
0739742896
Uppdaterad: 2021-09-29, av Halmstad
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå