Föreningens egen webbshop och varulinje: Swedish Veteran - Av veteraner -Till veteraner -För veteraner
Vad är Swedish Veteran?
Swedish veteran är det märke som togs fram av Fredsbaskrarna Halland för veteraner från internationella insatser.

Vilka är Fredsbaskrararna Halland?
Fredsbaskrarna Halland är en ideell förening som verkar direkt under Fredsbaskrarna Sverige. Huvudsyftet med föreningen är att verka för våra svenska veteraner.


Swedish Veteran @ Facebook

Webbshop

Kontakt:

Swedishveteran
Uppdaterad: 2021-08-09, av Halmstad
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå