Tips Almedalsveckan och program till invigningen av hedersplatsen.

Gotlandsveteran!

En ny strategi för internationell insatspersonal – möjligheter och utmaningar i arbetet med veteranstrategin
Måndagen 4 juli 2022, kl. 16:10-17:00
Veteranpolitik, Internationella insatser
Mellangatan 54, ”Bryggarsalen”, Säkerhet och Försvar: Arena för öppen debatt
Medverkande:
Peter Hultqvist (S), försvarsminister
Pål Jonson (M), försvarsutskottets ordförande
Sverker Göranson, Sveriges Veteranförbund (moderator)

Resan hem efter insats-veternpolitikens existensiella och etiska dimensioner
Tisdag 5 juli kl. 10 Klinttorget 4, Gotland Soldathem.
Medverkande:
Michael Claesson, Insatschef, Försvarsmakten
Allan Widman, Försvarsutskottet (L), Sveriges Riksdag
Vilket ansvar har högre politiker och chefer gällande beslut och genomförande inom ramen för Sveriges militära insatser, och vilka moraliska och existentiella faktorer kan veteranpolitik innehålla?
Arrangör: Svenska Soldathemsförbundet

Invigning av hedersplatsen
5 juli klockan 14.00, Pallisaderna
Följ gul snitsel från hotell Solhems p plats
Program med talare bifogas i pdf format

After invigning
5 juli klockan 17.30
Bad Wolf, Adelsgatan 1
Vi träffas på enklaste sätt på Bad Wolf. Meddela gärna om du kommer. gotland@sverigesveteranforbund.se
Det går tyvärr inte att boka bord, så vi skickar ut en förtrupp som försöker att lösa det hela.

Frågor? Skicka dom på gotland@sverigesveteranforbund.se så svarar vi så fort som möjligt.

Välkomna
Styrelsen Fredsbaskrarna Gotland

Välkommen till invigningen av hedersplatsen för veteraner den 5 juli. Följ snitsel från parkeringen vid hotell Solhem. Kommer du i bil parkerar du enklast vid Södertorgs järnaffär.

Program i pdf format för utskrivning


Peter Enström

After invigning

5 juli klockan 17.30 har vi after invigning på Bad Wolf. Anmäl gärna om du kommer att delta så vi vet ungefär hur många som kommer

Välkommen

Rundvandring på P18

Vi återkommer med ett nytt datum för rundvandring på P18.
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå