Träffplats

Styrelsen hoppas att det program vi lagt för 2017 skall locka många veteraner att delta i våra aktiviteter. Nytt för i år är bl.a. att vi fått en träffpunkt i Bad Wolf BBQ på Adelsgatan 1 i Visby. Där kommer vi att lägga våra PUB-aftnar som blir minst tre stycken. På årsmötet kommer vi att ta upp om PUB-aftnarna skall genomföras enligt tidigare koncept eller övergå till ”After work” på fredagar.

Datum för after work

3/2,27/4,30/6,15/9 och 8/11 kl 17.00

Bad wolfs hemsida
Uppdaterad: 2017-05-17, av Fredsbaskrarna Gotland
Profilshoppen
Medlemssidorna
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
      

      
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå