Styrelsen

Fredsbaskrarna Gotlands styrelse
 • Joakim Martell Ordförande, 070-6763966 Epost till Ordförande
 • Jens Kvarnberg V.Ordf
 • Lena Fridman, Kassör
 • Elin Sandgren
 • Patrik Monrad
 • Kurt Grönhagen
 • Vakant
 • Fysisk post skickas till kassören
 • Lena Fridman
 • Furugatan 48
 • 621 44 Visby
 • E-post till föreningen

Uppdaterad: 2022-02-17, av Fredsbaskrarna Gotland
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå