Styrelsen

Fredsbaskrarna Gotlands styrelse
 • Joakim Martell Ordförande, 070-6763966 joakim.martell@gmail.com
 • Jens Kvarnberg V.Ordf
 • Peter Enström Sekreterare, 070-218 58 06 gotland@sverigesveteranforbund.se
 • Lena Fridman, Kassör
 • Elin Sandgren
 • Patrik Monrad
 • Kurt Grönhagen
 • Fysisk post skickas till sekreteraren
 • Peter Enström
 • Sjudarevägen 12 H
 • 621 53 Visby
 • gotland@sverigesveteranforbund.se
Uppdaterad: 2021-01-20, av Fredsbaskrarna Gotland
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå