Styrelsen

Fredsbaskrarna Gotlands styrelse består år 2019 av följande personer:
  • Joakim Martell Ordförande, 070-6763966 joakim.martell@gmail.com
  • Jens Kvarnberg V.Ordf
  • Peter Enström Sekreterare, 070-218 58 06 enstrom@telia.com
  • Lena Fridman, Kassör
  • Elin Sandgren
  • Henrik Hagström
  • Kurt Grönhagen
Uppdaterad: 2019-04-15, av Fredsbaskrarna Gotland
Profilshoppen
Medlemssidorna
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå