Välkommen till Fredsbaskrarna Gotland

Fredsbaskrarna Gotland har sitt ursprung i Kamratföreningen FN-Gutarna som bildades för mer än 20 år sedan och var, som hörs på namnet, en förening där kamratskapet står i främsta rummet! Föreningen är öppen för alla gotlänningar (varhelst man bor) som gjort någon form av utlandstjänst i fredsbevarande syfte oavsett om det varit under FN-, NATO-, EU-flagg. Vi har idag medlemmar som varit med i Kongo och Sinai under 60-talet till dagens pågående missioner.

Varför bli medlem i vår kamratförening?

Här finns möjligheten att träffa gamla och nya kamrater som tjänstgjort utomlands under ganska speciella förhållanden! När man varit iväg upptäcker man ofta att det kan vara svårt att få sin omgivning (familj, vänner, arbetskamrater m fl) att förstå vad man gjort och varit med om. I vår kamratförening finns möjlighet att mötas, diskutera och minnas tillsammans med kamrater med liknande erfarenheter i ”bagaget”. Ofta upptäcker man då att man har mer gemensamt än man kunde ana från början.
Sist men inte minst har vi medlemmar som utbildat sig till "kamratstödjare" och som man kan vända sig till för förtroligt samtal och stöd närhelst behov uppstår. Vilka som är våra kamratstödjare framgår under rubriken "Om FB Gotland - Kamratstöd".
Vill du veta mer om Sveriges Veteranförbund så klickar du här...


När värvade du en medlem sist? Välkommen till Fredsbaskrarna Gotland.Uppdaterad: 2022-02-17, av Fredsbaskrarna Gotland

Stadgar för Fredsbaskrarna Gotland

Här hittar du Fredsbaskrarna Gotlands stadgar.

Klicka här...
Uppdaterad: 2022-02-17, av Fredsbaskrarna Gotland
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå