Länkar

UTLANDSTJÄNSTRELATERADE LÄNKAR

Veterankortet fungerar också som ett förmånskort, framförallt i form av erbjudanden som kan nyttjas hos flera företag och organisationer i hela Sverige.
Läs mer här...

Idrottsveteranerna idrottsföreningen för sårade och skadade veteraner.
Läs mer här...

Nordic Veteran Golf Trophy 2015. Golftävlingen för alla som har gjort utlandstjänst.
Läs mer här...

Livgardet utbildar värnpliktiga, hemvärnssoldater och de cirka 1 800 soldater och officerare som årligen gör utlandstjänst.
Läs mer här...

United Nations Peacekeeping. FN's fredsbevarande styrkor. (engelsk text)
Läs mer här...

Radio Malish hemsida - om radiostationer i utlandstjänst.
Läs mer här...

FN-Träffen i Halmstad är en återträff för alla som har gjort en insats utanför Sveriges gränser.
Läs mer här...


KAMRATFÖRENINGAR OCH ANDRA ORGANISATIONER

Länkar till kamratföreningar och andra organisationer som har med militär fredstjänst eller militär verksamhet att göra.

Fredsbaskrana Sverige - riksorganisation för oss som gjort utlandstjänst.
Läs mer här...

Gotlands regementes kamratförening (GRKF) har till uppgift att sammanföra personer som har haft anknytning till Gotlands regemente.
Läs mer här...

A 7 Kamratförening
Föreningens främsta uppgifter är:
att länka samman män och kvinnor som tjänstgjort vid eller har annan anknytning till A 7
att vårda traditioner som utvecklats vid A 7
att främja det kamratskap som skapats under tjänstgöring vid A 7 och anknutna förband
att genom kamratträffar och annat kontaktarbete bevara samhörigheten mellan generationerna.
Läs mer här...

Lv 2 kamratförening har till uppgift att vara en föreningslänk mellan all personal som tillhört Lv 2 (Lv 3 G, Lv 2 G) eller visar intresse för föreningen och genom det
- främja ett gott kamratskap och god kamratlig samvaro
- bidra till att vårda Lv 2 traditioner och vid föreningen deponerade traditionsföremål
- bidra till information om luftvärnet
Föreningen är politiskt och religiöst obunden
Kamratföreningen ingår i Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR).
Läs mer här...

Kamratföreningen Flottans Män på Gotland har som ändamål att verka för gemenskap och sammanhållning inom Flottan samt att genom försvarsbefrämjande verksamhet vara en ideell förening med allmännyttigt ändamål.
Läs mer här...

Gotlands försvarsmuseum Ombyggnaden av det gamla sädesmagasinet till museilokal påbörjades i början av oktober månad år 2008 Det blev byggmässigt klart årsskiftet 2008-2009. Museet består av en huvudbyggnad med tre våningar med tre separata utställningsbyggnader; Understödshuset, Fälthuset och Stridsfordonshuset. Samt föremål utomhus på området. Förutom själva huvudmuseet visas i garagelokalerna hjul- och stridsfordon. I Understödshuset visas pjäsmateriel från artilleri och luftvärn. Utomhus finns en del fordon och pjäser uppställda. Gotlands Försvarsmuseum är ägare till alla åtta byggnader runt förrådsgården samt två plåtförråd, om vardera 600 kvm, i anslutning till Skans IV. I ett av dessa förråd har nu påbörjats uppbyggnaden av ett flygmuseum som beräknas vara klart under 2013.
Läs mer här...

Gotlandsgruppen ingår som en av två utbildningsgrupper vid Amfibieregementet på Berga och är grupperad på f.d P 18:s område på Visborgsslätt i Visby. Våra viktigaste uppgifter är att planera och genomföra utbildning av de gotländska hemvärnsförbanden samt stödja våra frivilligorganisationer.
Läs mer här...
Uppdaterad: 2016-01-30, av Fredsbaskrarna Gotland
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå