Fredsbaskrarna Gotlands kamratstödjare

Fredsbaskrarna Gotlands kamratstödjare är:

  1. Arle Othberg
  2. Peter Enström

Du når kamratstödjarna på Kamratstödstelefonen 020-666 333 eller via e-post 020666333@fredsbaskrarna.se

Se även denna sida för kamratstöd klicka här...

Gula Bandet

Det är viktigt för våra kamrater i utlandstjänst att känna stödet hemifrån, när de utför krävande uppgifter för att hjälpa våra medmänniskor i utsatta situationer runt om i världen. Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna marknadsför och säljer Gula Bandet till förmån för Sveriges veteraner och svensk personal i utlandstjänst. Överskottet kommer veteranerna och deras anhöriga till del genom Kamrathjälpen. Veteraner för veteraner och deras anhöriga!
Läs mer här


Uppdaterad: 2016-03-08, av Fredsbaskrarna Gotland
Profilshoppen
Medlemssidorna
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå