Lillejul på soldathemmet 2021

FöreläsarePlats
Soldathemmet
Västra Gränsgatan 2
802 67 GävleFörhoppningen är att vi har öppen bar och möjlighet finns att förbeställa en rejäl varm jultallrik för 200:- där föreningen bidrar med 100:-/beställd tallrik. Information till alla medlemmar kommer att sändas ut. För bokning av jultallriken svarar ni på utskicket som kommer och betalning sker sedan via Swish 1230807008 eller kontant på soldathemmet.


0 kommentarer
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå