Veterandagen 20220529 med invigning av vår nya minnessten.
Ordföranden har ordet.
Nu är det verkligen nära till invigningen!
Ni som kommer med bil får hjälp med parkering av Moggan och Thomas i gula västar.
Programmet i korthet:
1230 Samling /mingel
1245 Anländer orkestern
1300 Ceremonis start ordförande Björn Hernblad
1310 Landshövdingen Per Bill
1320 Chefen för garnisonen
1330 Avtäckning / kransnedläggning med tyst minut
1335 Överflygning av Team 50 med Sk50
Jag hoppas att få se många baskrar på, blåa och alla andra färger.
Medaljer/ribbor plockar ni naturligtvis fram vi vill ha en pampig dag

Väl mött hälsningar Björn ordförande.
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå