Styrelsen Fredsbaskrarna Gästrikland

Ordförande: Johan Bergström (kommunikatör)
Vice ordförande: Vakant
Kassör/Webbansvarig: Erling Eskilsson
Ledamot: Moggan Gustafsson
Ledamot: Maths Mårtensson
Sekreterare: Maths Mårtensson
Ersättare: Adam Philipson samt Berndt Åman
Valberedning: Adam Philipson

Uppdaterad: 2023-02-22, av Erling Eskilsson
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå