Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

Styrelsen Fredsbaskrarna Gästrikland

Ordförande: Björn Hernblad
Vice ordförande: Oskar Vandell
Sekreterare: Adam Philipsson
Kassör/Webbansvarig: Erling Eskilsson
Ledamot: Richard Linge

Suppleanter:

Uppdaterad: 2018-10-01, av Erling Eskilsson
Profilshoppen
Medlemssidorna
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå