Styrelsen Fredsbaskrarna Gästrikland

Ordförande: Björn Hernblad
Vice ordförande: Johan Bergström (kommunikatör)
Sekreterare: Mikael Olofsson
Kassör/Webbansvarig: Erling Eskilsson
Ledamöter: Mikael Olofsson, Moggan Gustafsson,
Johan Bergström samt Erling Eskilsson
Ersättare: Adam Philipson samt Berndt Åman


Uppdaterad: 2021-02-22, av Erling Eskilsson
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå