Styrelsen Fredsbaskrarna Gästrikland

Ordförande: Björn Hernblad
Vice ordförande: Johan Bergström (kommunikatör)
Sekreterare: Mikael Olofsson
Kassör/Webbansvarig: Erling Eskilsson
Ledamöter: Moggan Gustafsson,
Johan Bergström samt Erling Eskilsson
Ersättare: Adam Philipson samt Berndt Åman


Uppdaterad: 2022-04-07, av Erling Eskilsson
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå