Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida


En minnessten att gå till


Minnesstenen i Norre Katts park, mitt i Halmstad

Följ oss på Facebook
Fredsbaskrarna Gästrikland

Uppdaterad: 2018-08-09, av Erling Eskilsson
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå