Årsmöte Fredsbaskrarna Gästrikland 2023

Härmed kallas du till årsmöte för FB Gästrikland
Tid: Onsdag 1 mars 2023 kl. 17:30
Plats: Gävleborgs garnison
Stenhammarsvägen 7 Gävle
Till årsmötet skall följande val göras.
En (1) ordförande på 1 år
Två (2) ersättare på 2 år
En (1) verksamhetsrevisor på 2 år
En (1) revisor ersättare på 2 år
En (1) valberedare på 2 år

Valberedningen skall normalt inte skötas av styrelsen, men än så länge har det fungerat så. Vår valberedare Adam Philipsson tar tacksamt emot fler medarbetare.
Mail: adam-philipson@hotmail.com
Tel: 0709-557262

Har du någon motion så mejla den till Adam senast veckan innan årsmötet.
Uppdaterad: 2023-02-22, av Erling Eskilsson
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå