Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

Årsmöte Fredsbaskrarna Gästrikland

Härmed kallas du till årsmöte för FB Gästrikland
Tid: Onsdag 26 februari 2020 kl. 18:30
Plats: Gävleborgs garnison (stora lektionssalen),
Stenhammarsvägen 7 Gävle
Till årsmötet skall följande val göras.
En (1) ordförande på 1 år
Fyra (4) styrelseledarmöten på två år
Två (2) suppleanter på två år
En (1) revisor på två år
En (1) revisor ersättare på två år
En (1) valberedare på två år

Valberedningen skall normalt inte skötas av styrelsen, men än så länge har det fungerat så. Vår valberedare Adam Philipsson (sekreterare) tar tacksamt emot fler medarbetare.
Mail: adam-philipson@hotmail.com
Tel: 0709-557262

Har du någon motion så mejla den till Adam senast veckan innan årsmötet.
Uppdaterad: 2020-02-28, av Erling Eskilsson
Profilshoppen
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå