Träffplatser

Besök vår Träffplats i Falun!
1:a torsdagen i varje månad kl. 19.00 Feb, mars, april, okt, nov.
Vi träffas och har det trevligt på Dalregementet C-Kasern, alternativt Rådhuskällaren i Falun.
Myckelmyra tjärn samma tid maj, juni, aug, sept. Här grillar vi, äter kräftor mm. och har det skönt
I december äter vi Julbord tillsammans.
Januari och juli har vi uppehåll p.g.a. helger & ferietider.
Kolla kallendern för mer information om specifik träff.
Uppdaterad: 2016-01-31, av Fredsbaskrarna Dalarna
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå