Träffplatser

Besök vår Träffplats i Falun!
1:a torsdagen i varje månad kl. 19.00 Feb, mars, april, okt, nov.
Vi träffas och har det trevligt på Dalregementet C-Kasern, alternativt Rådhuskällaren i Falun.
Myckelmyra tjärn samma tid maj, juni, aug, sept. Här grillar vi, äter kräftor mm. och har det skönt
I december äter vi Julbord tillsammans.
Januari och juli har vi uppehåll p.g.a. helger & ferietider.
Kolla kallendern för mer information om specifik träff.
Uppdaterad: 2016-01-31, av Fredsbaskrarna Dalarna
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå