Lilla hotellet i Vilhelmina

Träffplats Vilhelmina

Vi träffas sista tisdagen i varje månad.
Plats: Lilla Hotellet, Granvägen 2
Tid: kl.18.00 - 20.00
Kontaktpersoner:
Pär Andersson, pelle@grafiskaverkstan.se, 070-2202046
Conny Andersson, conson@mac.com, 070-359 38 33

Varmt välkommen!
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå