Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

Övriga träffplatser i Sverige

Det finns ett antal träffplatser i Sverige som inte är kopplade till någon förening ännu.

Träffpunkt Blekinge

Träffplats Vilhelmina

Skultorp/Bunkern
Lars Borwin, 070-230 21 14

Träffplatser för respektive förening hittar ni under respektive förening!
Uppdaterad: 2018-06-11
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå