Styrelsen

Sveriges Veteranförbunds styrelse 2022-2023

Förbundsordförande:
Sverker Göranson, Stockholm
e-post: sverker@sverigesveteranforbund.se

Vice Förbundsordförande:
Jerker Westdahl, Östra Göinge
e-post: jerker@sverigesveteranforbund.se

Ledarmöter


Karin Andersson, Örebro
e-post: karin@sverigesveteranforbund.se

Jonas Alberoth, Lund
e-post: jonas@sverigesveteranforbund.se:

L-G Nyholm, Hindås
e-post: l-g@sverigesveteranforbund.se:

Peter Enström, Visby
e-post: peter@sverigesveteranforbund.se

Camilla Unsgaard, Stockholm
e-post: camilla@sverigesveteranforbund.se

Michael Ginér, Stockholm
e-post: michael@sverigesveteranforbund.se:

Övriga Förtroendevalda

Lekmannarevisorer

Jeanette Widén, Åkersberga
e-post: mswiden@outlook.com

Anders Broman, Växjö
e-post: bromans5@hotmail.com

Revisorsersättare:

Lars Andersson, Höör
e-post: lars_andersson99@outlook.comValberedning:

Mika Sörensen, Tranås
e-post: mikasorensen@yahoo.se

Lars Sjölin, Skövde
e-post: larssjolin@hotmail.comTor Cavalli-Björkman, Karlsborg
e-post: tor@sverigesveteranforbund.se

Medaljkommittéen:

Jonas Jonasson, Löberöd
e-post: jayj.b114@gmail.com


Anders Sundin, Östersund
e-post: sundin_anders@hotmail.com

Samt en representant från förbundsstyrelsen enligt konstituerande styrelsemöte

Foto: Fotograf Kim Svensson
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå