Styrelsen

Sveriges Veteranförbunds styrelse 2021-2022

Förbundsordförande:
Sverker Göranson, Stockholm
e-post: sverker@sverigesveteranforbund.se

Vice Förbundsordförande:
Jerker Westdahl, Östra Göinge
e-post: jerker@sverigesveteranforbund.se

Ledarmöter

Tor Cavalli-Björkman, Karlsborg
e-post: tor@sverigesveteranforbund.se

Karin Andersson, Örebro
e-post:karin@sverigesveteranforbund.se

Jonas Alberoth, Lund
e-post jonas@sverigesveteranforbund.se:

Peter Enström, Visby
e-post:peter@sverigesveteranforbund.se

Camilla Unsgaard, Stockholm
e-post: camilla@sverigesveteranforbund.se


Lekmannareviorer

Lars Andersson, Höör
e-post: lars_andersson99@outlook.com

Anders Broman, Växjö
e-post:bromans5@hotmail.com

Revisorsersättare:

Kjell Boman, MullsjöValberedning:

Mika Sörensen, Tranås
mikasorensen@yahoo.se

Lars Sjölin, Skövde


Maria Sääf-Westin, Göteborg
e-post: mariasaaf@hotmail.com

Medaljutskott:

Jonas Jonasson, Löberöd
e-post: jayj.b114@gmail.com


Anders Sundin, Östersund
e-post: sundin_anders@hotmail.com

Samt en representant från förbundsstyrelsen enligt konstituerande styrelsemöte

Foto: Fotograf Kim Svensson eller privat
Uppdaterad: 2021-09-22, av Henrik Ulfvarson
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå