Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

Stadgar

Antagna vid bildandet av förbundet den 23 mars 2002 på Almnäs. (ändringar antagna vid årsmötet 2003, 2004, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017 och 2019)
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå