Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

Kongress 2019

Kongressen äger rum den 24 april 2021 kl. 09:00 digitalt. Delegaterna bjuds in med särskild inbjudan, målbilden är att kongressen ska sändas digitalt via SVF kanaler för medlemmarna.
Uppdaterad: 2021-03-23, av Pia Lagergren
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå