Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

Kongress 2019

Foto: Viking Line
Kongressen äger rum den 6-7 april 2019 ombord på Viking Line och är öppen för alla medlemmar. Anhöriga är också varmt välkomna att följa med på båtturen. Föreningarna och föreningarnas delegater kommer att få information och instruktioner i en särskild kallelse.

Deltagare bokar och betalar själv sin resa senast 2019-02-15 till Falkresor, Tinna Nilsson: e-post: tinnatravel@gmail.com Telefon: 072-503 14 52

Mer information om anmälan och reseinformation hittar ni på nedan.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda både skriftligt och digitalt två månader före kongressen, dvs den 6 februari, varefter styrelsen håller styrelsemöte.
Motioner sänds till: Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna Klostergatan 23 703 61 Örebro och kansliet@sverigesveteranforbund.se

Välkomna
Uppdaterad: 2019-03-06

Förbundsstyrelsen 2015-2017

Förbundsordförande. Lennart Bengtsson, 62 år brigadgeneral (PA) från Norrtälje, gift och två vuxna barn. Tidigare chef Swedint. Utlandsmissioner i Kosovo. Han har dessutom efter tiden på Swedint bl a arbetat på Utrikesdepartementet.

Vice Förbundsordförande. Jerker Westdahl, 59 år överstelöjtnant i reserven från Skåne. Han har gjort utlandstjänst både på Cypern och i Afghanistan. Fd ordförande i Fredsbaskrarna Skåne.

Ledamot. Ylva Ehrin, 56 år polis från Stockholm. Hon har bl a varit utsänd i flera länder och gjort mycket uppskattade insatser, bl a i Kosovo (EULEX). För närvarande arbetar hon en stor del med internationellt arbete i Colombia.

Ledamot. Mika Sörensen, 51 år från Tranås, gift med två vuxna barn. Arbetar med internationella fredsinsatser på Folke Bernadotteakademien. Har gjort ett stort antal internationella civila och militära insatser och är för närvarande utsänd till EUMM Georgien. Tidigare styrelseledamot.

Ledamot. Rikard Bengtsson, 44 år från Stockholm har fru och två barn. Överstelöjtnant och arbetar på Livgardet. Gjort utlandstjänst vid JK04 och KS20 och tidigare styrelseledamot sedan flera år.

Ledamot. Tor Cavalli-Björkman, 57 år, har två vuxna barn, var chef för FM Överlevnadskola under 9 år. Tjänstgör idag vid Force Headquarter för NBG 15. Har gjort flera insatser. Medlem i Blue Berets MC.

Ersättare. Daniel Sandberg, 48 år från Skövde. Tidigare på FM Veteranenhet och har där varit mycket drivande för veteraner, bl a i samband med veterandagen. Flertal missioner under lång tid.

Ersättare. Johan Sundin, 45 år från Varberg. Har gjort insats: JK08 (Zagreb), DB04 (Doboj), DB12 (Sarajevo) samt FS04 (Kabul). Tidigare suppleant i styrelsen.

Revisorer
Lekmannarevisor. Claes Anell, 75 år från Norrköping. Tidigare arbetat på Swedint. Ett flertal missioner. Tidigare revisor i SVF.
Lekmannarevisor. Lars Andersson, 62 år från Höör. Har tjänstgjort i Sinai, Libanon, Kuwait och Bosnien. Tidigare revisorssuppleant.
Ersättare. Monica Larsson, 45 år från Stockholm. Arbetar på FM Veteranenhet. Har tidigare arbetat på Swedint och även gjort utlandsmission bl a i Tchad.

Uppdaterad: 2018-03-21

Medaljörer på kongressen 2015

Följande medaljörer vid förbundskongressen 2015 i Varberg.
BNBB brons
Mikael Persson
Motivering: BNBB förtjänstmedalj i brons tilldelas Mikael för att han är en mycket god kamrat som alltid finns till stöd och ger goda råd till sina kamrater, både i insats och hemma.


SVF Guld

Tony Pettersson
Erhållit BNBB Silver 2013
Motivering: SVF förtjänstmedalj i guld tilldelas Tony Pettersson för det enorma arbete han på ideell basis lagt ner sedan starten 1994. ÖS möjliggör att veteraner kan samlas och minnas tillsammans under trevliga förhållanden. På ÖS kan vi yxor må bra, ventilera händelser, känslor, tankar och idéer. Allt detta är bara möjligt för att det finns hjältar som Tony.

Raul Leppälä
Erhållit BNBB Silver 2013
Motivering: SVF förtjänstmedalj i guld tilldelas Raul Leppälä för det enorma arbete han lägger ner år efter år för att genomföra ÖS. Rauls insatser möjliggör för veteraner att träffa likasinnade och prata gamla minnen och ha kul tillsammans. ÖS är för många årets händelse där man kan knyta bekantskap med nya vänner och man hittar även gamla vänner från tidigare bataljoner som man kan återuppta kontakten med. Raul är en riktig ÖS hjälte!

Clas Högliden
Erhållit SVF Silver 2003
Motivering: Clas tilldelas SVF förtjänstmedalj i guld för alla de åren som han ställt upp vid bland annat våra veteranceremonier. Han har ett långt förflutet i förbundet där han gjort många och stora insatser genom årens lopp. Det är med glädje som SVF tilldelar medaljen till en person som finns där ute i ur och skur, för lång tid framåt.

Mats Nordgren
Erhållit SVF Silver 2003
Motivering: Mats tilldelas SVF förtjänstmedalj i guld för sina insatser för förbundet och vår verksamhet. Mats har under lång tid bidragit till att vår verksamhet syns på ett fint och värdigt sätt. Ingen liten detalj är för liten för att förringas. Stort tack för det du gjort och gör. Vi hoppas du håller på länge än.


SVF Silver

Marika Grieshel (medaljeras vid annat tillfälle)
Motivering: Marika tilldelas SVF förtjänstmedalj i silver för filmen Kongoveteranerna (2014). Dokumentärfilmen sprider kunskap och skänker ljus på veteranernas situation och berättelser på ett engagerande sätt. Detta är till stor del Marikas förtjänst. Svenska veteransamhället applådera henne för att hon visar att vi inte skall glömma deras insatser. Vi hoppas hon kan inspirera ännu fler med filmer.

Arne Ottosson
Motivering: Arne tilldelas SVF förtjänstmedalj i silver för sina insatser under lång tid. Arne har också på ett mycket konkret sätt stött och hjälpt till i vår kamratstödsverksamhet. För SVF är det viktigt att få lyfta fram individer som Arne och få uttrycka vår tacksamhet genom en förtjänstmedalj till dig.

Gullmar Svensson
Motivering: Gullmar tilldelas SVF förtjänstmedalj i silver. Han är ett föredöme för många och nu syns det även på film. Han har därmed lyckats göra en svår mission lite mer begriplig för oss andra, som inte varit med då. Att du sedan genomfört veteranmarschen från Hindås till Örebro gör inte dina insatser mindre. Tack för att du delar med dig av dina erfarenheter.

Bengt Wiktorsson
Motivering: Bengt tilldelas SVF förtjänstmedalj i silver. Bengt har som förbundsordförande varit med om att utveckla förbundet på ett mycket konkret sätt. Han har skänkt nya synsätt och inspiration för övriga närmast honom. Arbetet har än tydligare satt veteranfrågorna i fokus. Stort tack för dina insatser som förbundsordförande.
Uppdaterad: 2015-05-04

Kongress 2015

Alla medlemmar är varmt välkomna till SVF's första kongress i Varberg den 25 april.
Varbergs torg
Program:
13.00 – 17.00, Kongress (OBS! kongressen genomförs i Rosenfredsskolans aula, Greve Jakobs väg 6 i Varberg) Klicka för karta!

17.00 – 19.00, Egen tid och förberedelser inför middagen

19.00 – sent, Kongressmiddag

Vill ni närvara på kongressen är ni hjärtligt välkomna. Anmäl er senast 20 mars till kansliet (OBS! anmälan är bindande): kansliet@sverigesveteranforbund.se Telefon: 08-25 50 30.
Vill ni delta på kongressmiddagen så är detta till en kostnad på 350 SEK. Betalas i samband med anmälan till Plusgiro 19 70 56-5 dock senast 17 april.

Boende får man betala och boka själv. Förutom Varbergs Stadshotell finns andra alternativ så som:
Varbergs Stadshotell: 0340-69 01 00
Varbergs Vandrarhem: 0340-61 16 40
Hotell Gästis: 0340-180 50
Hotell Fregatten: 0340-67 70 00
Hotell Havanna: 0340-100 50

Motioner ska vara kansliet till handa både skriftligt och digitalt senast den 25/2. Glöm inte att skicka in förslag på medaljörer (senast 1 april) och att nominera Årets veteran (senast 1 maj)

I och med den nya organisation som beslutades 2013 på årsmötet är det numera föreningarna som har rösträtt så vänd er till er närmsta förening för att prata med dem om det är något ni vill förändra i förbundet. Enskild medlem har rätt att lämna in motioner till kongressen men har inte rösträtt. Enskild medlem har rätt att närvara på kongressen.

Föreningarna och deras delegater inbjuds i särskild ordning.

Varmt välkomna!
Anders Ramnerup
Generalsekreterare
SVF
Uppdaterad: 2015-03-17
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå