Kongress 2021

Kongressen skede den 24 april 2021 kl. 09:00 digitalt. Delegaterna bjöds in med särskild inbjudan och den sändes digitalt på youtube.

Se hela kongressen 2021 i efterhand (1:23:51)

SVF kongresshandlingar 2021
GB kongresshandlingar 2021
Delegater Kongress 2021
Protokoll SVF kongress 2021
Protokoll GB kongress 2021
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå