Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

Kansli

Telefon: 08-25 50 30, telefontid, mån-fre 08.00-17.00

Postadress: Sveriges Veteranförbund, Riddargatan 29, SE-114 57 Stockholm, Sweden.
e-post: kansliet@sverigesveteranforbund.se
OBS! Fakturaadress ser du nedan.

Karta för att hitta till oss!MariAnne Boström
Generalsekreterare
marianne.bostrom@sverigesveteranforbund.se


Anders Ramnerup
Tf Föreningsansvarig
anders.ramnerup@sverigesveteranforbund.se


Pia Lagergren
Kommunikatör
pia@sverigesveteranforbund.se

P-G Dolk
Projektledare och ansvarig för kamratstöd och kamrathjälpen
pg.dolk@sverigesveteranforbund.se


Christine Buschmann Sirafi
Administratör
christine@sverigesveteranforbund.se


Foto Anders och PG: Kim Svensson


Uppdaterad: 2019-11-05, av Christine Buschmann Sirafi

Faktureringsadress

Det finns två sätt att skicka fakturor till oss:

1 - till e-postadress:
inbox.lev.279640@arkivplats.se

2 - till postadress:
Sveriges Veteranförbund
c/o Bankgirocentralen BGC AB
FE 301, BGC-id FRX9321
105 69 Stockholm


Övrig korrespondens.
Skall gå till vår besöksadress:
Sveriges Veteranförbund
Riddargatan 29
114 57 Stockholm
Uppdaterad: 2019-09-10, av Per Lennartsson
Profilshoppen
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå