Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

Kontakt till kansliet

Telefon: 08-25 50 30 växel.
Telefontid måndag-fredag klockan 8.00-17.00.

Post samt besöksadress:
Sveriges Veteranförbund
Riddargatan 29
SE-114 57 Stockholm


E-post: kansliet@sverigesveteranforbund.se

Fakturaadress, se information nedan.

Karta för att hitta till oss!MariAnne Boström
Generalsekreterare
marianne@sverigesveteranforbund.se


Pia Lagergren
Kommunikatör
pia@sverigesveteranforbund.se


P-G Dolk
Projektledare och ansvarig för kamratstöd och kamrathjälpen
p-g@sverigesveteranforbund.se


Christine Buschmann Sirafi
Administratör
christine@sverigesveteranforbund.se


Foto: Anders, PG, Christine och Kim Svensson


Uppdaterad: 2020-01-08, av Pia Lagergren

Faktureringsadress

Sveriges Veteranförbund accepterar endast leverantörsfakturor som e-faktura eller (om ni inte kan sända e-faktura) maila pdf-faktura till inbox.lev.279640@arkivplats.se

Brevkorrespondens skickas till:

Sveriges Veteranförbund
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Uppdaterad: 2020-01-08, av Pia Lagergren
Profilshoppen
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå