Kontakt till kansliet

Telefon: 08-25 50 30 växel.
Telefontid måndag-fredag klockan 8.00-17.00.

Post samt besöksadress:
Sveriges Veteranförbund
Riddargatan 29
SE-114 57 Stockholm


E-post: kansliet@sverigesveteranforbund.se

Fakturaadress, se information nedan.

Karta för att hitta till oss!MariAnne Boström
Generalsekreterare tele 070- 879 90 84
marianne@sverigesveteranforbund.se


Johan Mattsson
Verksamhets- föreningsansvarig tele 070- 879 90 87
johan@sverigesveteranforbund.se


Pia Lagergren 070- 879 90 86
Kommunikatör.
Sociala medier, publikationer samt medlemstidningen Svensk veteran.
pia@sverigesveteranforbund.se


P-G Dolk
Kamratstöd och kamrathjälpen tele 070- 879 90 89
p-g@sverigesveteranforbund.se


Christine Buschmann Sirafi
Administratör tele 070- 879 90 83
christine@sverigesveteranforbund.se


Henrik Ulfvarson
Vikarierande verksamhets- föreningsansvarig
tele 070- 879 09 68
henrik@sverigesveteranforbund.se


Foto: Anders, PG, Christine och Kim Svensson


Faktureringsadress

Sveriges Veteranförbund accepterar endast leverantörsfakturor som e-faktura eller (om ni inte kan sända e-faktura) maila pdf-faktura till faktura@sverigesveteranforbund.se

Brevkorrespondens skickas till:

Sveriges Veteranförbund
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå