Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

Kansliet håller stängt!

1-26 juli är kansliet i Örebro stängt.
Ni når oss på e-post: kansliet@sverigesveteranforbund.se.
Vi önskar alla en riktigt fin sommar


Uppdaterad: 2019-06-27, av Per Lennartsson

Kansli

Telefon: 08-25 50 30, telefontid, mån-fre 09.00-12.00 (lunch 12.00-13.00) 13.00-15.00.

Postadress: Sveriges Veteranförbund, Klostergatan 23, SE-703 61 Örebro, Sweden.
e-post: kansliet@sverigesveteranforbund.se
OBS! Fakturaadress ser du nedan.

Karta för att hitta till oss!Anders Ramnerup
Generalsekreterare
anders.ramnerup@sverigesveteranforbund.se

Johnny Jensen
Föreningsansvarig/Ekonomi
johnny.jensen@sverigesveteranforbund.se


Per Lennartsson
Kommunikationschef
per.lennartsson@sverigesveteranforbund.se

Lottie Nordström
Kommunikatör
lottie.nordstrom@sverigesveteranforbund.se


P-G Dolk
Projektledare och ansvarig för kamratstöd och kamrathjälpen
pg.dolk@sverigesveteranforbund.se

Foto: Kim Svensson


Uppdaterad: 2019-05-09, av Per Lennartsson

Ny faktureringsadress

Vi har ändrat vår faktureringsadress.
När vi nu har bytt till ett nytt affärssystem vid Sveriges Veteranförbund finns det nu två sätt att sända fakturor till oss:
1. Per post till faktureringsadress:

Sveriges Veteranförbund
c/o Bankgirocentralen BGC AB
FE 301, BGC-id FRX9321
105 69 Stockholm

2. Till E-postadress:

inbox.lev.279640@arkivplats.se

Övrig korrespondens.
Skall gå till vår besöksadress:
Sveriges Veteranförbund
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Med vänlig hälsning
Johnny Jensen - Föreningsansvarig/Ekonomi
Uppdaterad: 2019-05-09, av Per Lennartsson
Profilshoppen
Medlemssidorna
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå