Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

Förbundets höge beskyddare

Foto: Kungahuset
Sveriges Veteranförbund (SVF) förbundsledning meddelar med glädje att H.M. Konungen den 30/12-2011 godkänt att H.K.H. Prins Carl Philip accepterar beskyddarskapet för Sveriges Veteranförbund. Beskyddarskapet förlängdes 2017.

Läs mer om beskyddarskap >>

Uppdaterad: 2019-10-21
Profilshoppen
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå