Förbundets höge beskyddare

Foto: Kungahuset
Sveriges Veteranförbund (SVF) meddelar med glädje och stolthet att H.M. Konungen den 30/12-2011 godkänt att H.K.H. Prins Carl Philip accepterar beskyddarskapet för Sveriges Veteranförbund. Beskyddarskapet förlängdes 2017.

Carl Philip Edmund Bertil, Prins av Sverige, Hertig av Värmland, föddes den 13 maj 1979.
Prins Carl Philip är näst äldsta barn till H.M. Konung Carl XVI Gustaf och H.M. Drottning Silvia.

Prinsen har fullgjort sin värnplikt vid Amf 1 i Vaxholm. Han har genomgått en utbildning till båtchef (stridsbåt 90). Under åren 2001 och 2002 genomförde Prinsen officersutbildning inom Marinen.
Han deltog under utbildningstiden bland annat i en långresa med minfartyget HMS Carlskrona. Prins Carl Philip tog examen som fänrik i december 2002. I december 2007 erhöll Prinsen kaptens grad i Stockholm. Den 1 oktober 2014 befordrades Prinsen till major.

Läs mer om beskyddarskap >>

NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå