Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

SVF Expertråd etablerat

För att få tillgång till nödvändig expertis inom olika områden har SVF nu etablerat ett expertråd. Expertrådet är förbundsstyrelsens och kansliets rådgivare för att följa forskning och kunskapsutveckling inom de områden som har anknytning till veteraner samt identifiera brister i forskningsinsatser, lagstiftning, kamratstöd etc. som bör bli föremål för förbättringar.

Rådet medverkar också till kunskapsspridning genom artiklar i vår tidning. För att bredda intresset för och kunskapen om veteranfrågor i samhället tar expertrådet också fram förslag till ämnen för uppsatser vid universitet och högskolor.

SVF erbjuder medlemmarna viss rådgivning i juridiska ärenden och rehabiliteringsärenden, men gör inga åtaganden vad gäller kostnader för juridiskt biträde vid tvister eller ekonomiska åtagande vid rehabilitering. För närmare information om detta kontaktas SVF kansli.

Det är en stor glädje att kunna presentera ett expertråd med mycket gedigna personliga erfarenheter från den verklighet som veteraner upplever under sina uppdrag.


Alf Ingesson -Thoor
Stridsflygare i Flygvapnet till 1990. Legitimerad psykolog. Han har deltagit i hemkomst program för utlandsstyrkan, byggt upp Flygvapnets krisstödsprogram och deltagit i krisstödsaktioner, bl.a. tsunamin 2004. Alf är ordförande i Stiftelsen Jesper Lindbloms minne, till minne av den förste svenske specialförbandssoldat som stupat i strid.


Johanne Hildebrandt
Prisbelönt journalist och författare som rapporterat från många konfliktområden i världen och i flera böcker från insidan skildrat förhållandena för svenska soldater i insatsområden. Johanne är ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademin. Foto: Monica Franzon


Lars Edeby
Leg. psykoterapeut som deltagit i insatser på Cypern, i Sinai och Libanon och med erfarenhet från att medverka i hemkomstsamtal med personal i Försvarsmakten.


Lars Johan Svensson
F.d. polismästare, jur. kand. och med erfarenhet som legal adviser m.m. under uppdrag i Libanon, Kosovo, Bosnien och Afghanistan. Han har också skrivit en spänningsroman inspirerad av sina utlandstjänster.
Lars är utbildad samtalsledare inom Polisen.


Robert Helenius
Advokat med erfarenhet från flera militära fredsinsatser som legal adviser i bl.a. Afghanistan och Libyen. Roberts specialitet är främst skadeståndsrätt, försäkringsrätt, skadereglering, arbetsskador och han har gedigen erfarenhet som ombud i olika rättsliga processer.
Uppdaterad: 2015-01-16, av Per Lennartsson
Profilshoppen
Medlemssidorna
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå