Minnessten i Bosnien

Stig Inge Blennow tjänstgjorde 1993 på Balkan i BA01 och tyckte att det behövdes en minnessten i Bosnien. Vår gamla camp i Vareš hade rivits till grunden och det fanns ingen koppling kvar till platsen.

Efter en tids planering tillverkades en sten med inskription. Kontakt med borgmästaren i Vareš togs och vi fick positiv feedback över att få en plats för minnesstenen utanför gamla campen. Vi hade även kontakt med Adisa Likic som överlevde massakern i Stupni Do, som skedde under vår tid i Bosnien.

Stig Inge packade in sten, cement och lite annat i sin jeep och styrde mot Bosnien. Väl på plats så träffade vi borgmästaren och han informerade att allt var klart för minnesstenen på platsen där den skall stå. Vi fick även ett certifikat på att vi äger marken och att det är svensk mark.

Under högtidliga former så grävde, gjöt och reste vi stenen. Adisa, Borgmästaren och vi andra var tagna av stunden. Nu står den där som ett minne över de svenskar som har deltagit i insatsen i Nordbat 2. Stenen skall visa erkänsla och respekt för alla parter, likaså att aldrig glömma kriget och att kunna gå vidare i samförstånd.

Vi passade också på att resa en liten minnessten som minne av påskjutningen i Ribnica under vår tid i Bosnien.

Text: Peter Enström
Uppdaterad: 2018-11-14
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå