Hur går man tillväga?

Alla kan ta intiativ till att vi får fler minnesplatser och minnesstenar i Sverige. Här är lite tips och råd inför att du/ni drar igång och kontaktar kommunen och förverkligar er idé. Nedan finns också information från tre tidigare intiativ som blev Minnesstenar.
Borås - Trollhättan - Östersund

Några tips på vägen:
 • Ta upp idén i din lokalförening så att du får stöd och hjälp av dem
 • Ta kontakt med någon som arbetat för att få till en minnessten - få råd och tips!
 • Det kan ta tid - ha tålamod - när ärendet ligger hos kommun - ligg på de ansvariga
 • Tänk på att varumärken som FN-logotypen mfl är skyddade varumärken - ta reda på vad som gäller innan användning
 • Tänk på att inkludera alla veteraner i den text som väljs på stenen eller platsen
 • Kontakta Försvarets traditionsnämnd innan användande av Tre Kronor (Lilla Riksvapnet, mer info finns nedan)
Vid frågor eller funderingar kontakta kansliet eller någon som tidigare tagit en idé till en färdig minnessten eller plats.
Uppdaterad: 2018-09-20

Minnessten i Borås

Här är Johan Noléns egna ord om sitt arbete med att en sten i Borås;
"Jag skickade in ett förslag till kommunen (bifogat) som sedermera behandlades i Kommunstyrelsen som gav i uppdrag till Kulturnämnden (bifogat) att undersöka finansiering via en stiftelse som Borås Stad har, där bidrog jag genom att skriva en ansökan (bifogat) till stiftelsen om pengar vilken blev bifallen. Jag arbetade med Kulturförvaltningen om placering av stenen då den ursprungliga planen med Stadsparken inte blev bra (för trångt med för många utsmyckningar redan, Borås Stad profilerar sig som en kulturstad med konstverk i det offentliga rummet) samt om beställningen av stenen enligt min ritning, även Stadsträdgårdsmästaren samt en landskapsarkitekt blev involverade från Borås Stad's sida för utformningen av miljön runt stenens plats i Majorslunden.

Även om det tog två år så gick det väldigt smärtfritt, kommunens kvarnar mal långsamt men vi fick aldrig något motstånd och tack vare finansiering via en stiftelse så behövde det aldrig bli någon offentlig upphandling."

Minnesstenen i Borås invigde 29 maj 2017 - stenen står i Majorslunden.

Bilder samt ritning på stenen och Stadsträdgårdsmästarens samt Landskapsarkitektens ritning över området finner ni via nedan länkar.
Uppdaterad: 2018-09-10

Trollhättans minnessten

Thomas Roos, då boende i Trollhättan, skickade ett brev till Trollhättans Kommun gällande en minnessten, efter detta fick han ett svar efter ett antal påstötningar om att ärendet var överlämnat till Kulturförvaltningen och efter det var det full fart, bra support och förslag på typ av sten och plats kom från kommunen.

Stenen invigdes 29 maj 2017 - och minnessten hittar ni vid Kyrkstigen bredvid statskyrkan.

Läs mer och ta del av brevet nedan.
Uppdaterad: 2018-09-10

Monumentet i Östersund

Här är svar från Magnus Kardin i Östersund om deras arbete med monumentet.

Vilka saker man bör tänka på i sin kontakt med kommunen.
Jag skickade ett medborgarförslag till kommunen där jag poängterade att Östersund och Jämtland med dess tradition som fd garnisonsstad och med väldigt stor mängd utlandsveteraner genom tiderna borde ha en minnessten/monument.

Hur kom ni fram till ert förslag?
Idén till förslaget fick jag efter att ha medverkat vid veteranmarschens första ceremoni i Halmstad där det står ett monument i Norrekats park.

Efter att jag lämnat in mitt förslag så kontaktade kommunen Hemvärnet för stöd och råd, där och då blev det ett samarbete mellan Östersunds kommun och I19 som vårt HV går under.

Annat som är viktigt att tänka på?

Framgångsfaktorer vad jag tror.
 • Sök fakta på hur många veteraner ni är i området
 • Förklara bakgrund och nytta med monumentet och hur det kan komma att användas på veterandagar, FN-dagar mm
 • Jag tror att det är viktigt att skriva en bra och målande motivering så det inte bara blir "Vi vill ha en sten!"
 • Jämförelse med motsvarande orter. Jag tog upp Halmstad som också är en garnisosstad som jämförelse.
 • Kontakta Hemvärnet på orten så de är inkopplade då Försvaret i slutändan troligen är delaktiga på något vis
 • Föreslå gärna plats och glöm inte att ta med informationstavla, kanske en sittbänk eller dylikt.
 • Ha i åtanke att platsen skall lämpa sig för såväl eftertanke som firande. Någon kanske vill bearbeta, minnas eller sörja, andra dagar är det ceremonier med Veteraner, anhöriga åskådare, sång, tal mm

Uppdaterad: 2018-09-11
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå