Hur går man tillväga?

Alla kan ta intiativ till att vi får fler minnesplatser och minnesstenar i Sverige. Här är lite tips och råd inför att du/ni drar igång och kontaktar kommunen och förverkligar er idé. Nedan finns också information från tre tidigare intiativ som blev Minnesstenar.
Borås - Trollhättan - Östersund

Några tips på vägen:

✔️ Förankra idén i din lokala SVF förening. Viktigt att det finns aktiva veteraner i kommunen.
✔️ Ta kontakt med någon som arbetat för att få till en minnessten - få råd, tips och argument!
✔️ Ta fram fakta om hur många som gjort utlandstjänst från tex försvarsmakten i kommunen.
✔️ Tänk på att inkludera alla veteraner, både civila och militära i din motivering och sedan den text som väljs på stenen eller platsen.
✔️ Undersök förslag på finansiering, vad finns det för fonder och stiftelser i kommunen? Finns det något företag eller organisation som kan vara med och sponsra ekonomiskt? Hur kan ni i föreningen samla in pengar?
✔️ Finns det någon/några lokal förening i kommunen som kan stötta er idé och som kan skriva under medborgarförslaget? Ju fler som står bakom ett förslag desto mer tyngd ger det.
✔️ Ge förslag på utformning, uppmana kommunen att anordna en designtävling för veteranernas konstverk och föreslå dess placering.
✔️ Lämna in förslaget som ett medborgarförslag till din kommun. Kom ihåg att skriv tydligt och enkelt med bra och positiva argument, skicka med alla dina kontaktuppgifter.
✔️ Planera en storslagen invigning där kommunens invånare och lokalpressen bjuds in med musik, grill, politiker, informationstält, lokala föreningar som tex FN-föreningen.

Förslag MEDBORGARFÖRSLAG/ motion.
https://sundsvall.se/wp-content/uploads/2016/10/Motion-M-ang%C3%A5ende-minnessten-f%C3%B6r-veteraner-i-Sundsvall.pdf

Förslag PRESSINBJUDAN
https://vaxjo.se/sidor/se-och-gora/nyheter---se-och-gora/arkiv/2019-05-28-valkommen-pa-invigning-av-veteranernas-minnessten.html

https://news.cision.com/se/sundsvalls-kommun/r/nu-invigs-sundsvalls-kommuns-minnessten-for-fn-veteraner,c2297927

https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/pa-sondag-invigs-veteranernas-minnessten-i-kalmar-13610

Förslag ARTIKEL invigning med ord & bild
https://www.hn.se/nyheter/varberg/fn-veteranerna-invigde-minnessten-i-pilhagen-1.57733814
Förslag text tävling/ utformande av minnesmonumentet
https://goteborgkonst.se/1-regeln/open-call-konstgestaltning-i-farjenasparken/

TILLSTÅND LOGOTYPER
Kontakta Försvarets traditionsnämnd innan användande av Tre Kronor, https://riksarkivet.se/lilla-riksvapnet

SVFs logga med våra egna TRE KRONOR där tex endast tre kronor kan användas.
https://www.sverigesveteranforbund.se/files/ab193d928f041b8ada1818295b2158b0.pdf

Att använda FN:s emblem.
FN-logotypen är ett skyddat varumärke. För att få använda FN:s logotyp skall man skicka en skriftlig anhållan till sekretariatet i NY som tar ställning till det. Maila ansökan med en beskrivning av projektet (på engelska) till Andreas Vaagt: vaagt@un.org på OLA (Office of Legal Affairs)
En riktlinje för att använda FN:s emblem måste följande information framgå på baksidan alt. bredvid minnesstenen:
Denna minnesplats är rest för att hedra svenska medborgare i FN:s fredsbevarande insatser av xxx kommun och Sveriges Veteranförbund.

Exempel på FN:s tillståndstext:
A placard must be placed on the monument which indicates that the monument has been built in honor of Swedish nationals who served as UN peacekeepers in UN peacekeeping missions, and provides information as to who authorized the building of the monument as well as who built the monument. 
Raised in honour of Swedish nationals who served as UN peacekeepers in UN peacekeeping missions.
Authorized and built by the Municipality of xxx and the Swedish Veterans Federation.

Info om FN flaggan och emblem. https://www.un.org/en/about-us/un-emblem-and-flag
FN:s typsnitt är roboto.
FN:s logotyp: https://www.seekpng.com/ipng/u2e6q8i1y3y3y3u2_un-logo-in-png-format-with-higher-resolution/

Lycka till!
Uppdaterad: 2022-02-13, av Pia Lagergren

Minnessten i Borås

Här är Johan Noléns egna ord om sitt arbete med att en sten i Borås;
"Jag skickade in ett förslag till kommunen (bifogat) som sedermera behandlades i Kommunstyrelsen som gav i uppdrag till Kulturnämnden (bifogat) att undersöka finansiering via en stiftelse som Borås Stad har, där bidrog jag genom att skriva en ansökan (bifogat) till stiftelsen om pengar vilken blev bifallen. Jag arbetade med Kulturförvaltningen om placering av stenen då den ursprungliga planen med Stadsparken inte blev bra (för trångt med för många utsmyckningar redan, Borås Stad profilerar sig som en kulturstad med konstverk i det offentliga rummet) samt om beställningen av stenen enligt min ritning, även Stadsträdgårdsmästaren samt en landskapsarkitekt blev involverade från Borås Stad's sida för utformningen av miljön runt stenens plats i Majorslunden.

Även om det tog två år så gick det väldigt smärtfritt, kommunens kvarnar mal långsamt men vi fick aldrig något motstånd och tack vare finansiering via en stiftelse så behövde det aldrig bli någon offentlig upphandling."

Minnesstenen i Borås invigde 29 maj 2017 - stenen står i Majorslunden.

Bilder samt ritning på stenen och Stadsträdgårdsmästarens samt Landskapsarkitektens ritning över området finner ni via nedan länkar.
Uppdaterad: 2018-09-10

Trollhättans minnessten

Thomas Roos, då boende i Trollhättan, skickade ett brev till Trollhättans Kommun gällande en minnessten, efter detta fick han ett svar efter ett antal påstötningar om att ärendet var överlämnat till Kulturförvaltningen och efter det var det full fart, bra support och förslag på typ av sten och plats kom från kommunen.

Stenen invigdes 29 maj 2017 - och minnessten hittar ni vid Kyrkstigen bredvid statskyrkan.

Läs mer och ta del av brevet nedan.
Uppdaterad: 2018-09-10

Monumentet i Östersund

Här är svar från Magnus Kardin i Östersund om deras arbete med monumentet.

Vilka saker man bör tänka på i sin kontakt med kommunen.
Jag skickade ett medborgarförslag till kommunen där jag poängterade att Östersund och Jämtland med dess tradition som fd garnisonsstad och med väldigt stor mängd utlandsveteraner genom tiderna borde ha en minnessten/monument.

Hur kom ni fram till ert förslag?
Idén till förslaget fick jag efter att ha medverkat vid veteranmarschens första ceremoni i Halmstad där det står ett monument i Norrekats park.

Efter att jag lämnat in mitt förslag så kontaktade kommunen Hemvärnet för stöd och råd, där och då blev det ett samarbete mellan Östersunds kommun och I19 som vårt HV går under.

Annat som är viktigt att tänka på?

Framgångsfaktorer vad jag tror.
  • Sök fakta på hur många veteraner ni är i området
  • Förklara bakgrund och nytta med monumentet och hur det kan komma att användas på veterandagar, FN-dagar mm
  • Jag tror att det är viktigt att skriva en bra och målande motivering så det inte bara blir "Vi vill ha en sten!"
  • Jämförelse med motsvarande orter. Jag tog upp Halmstad som också är en garnisosstad som jämförelse.
  • Kontakta Hemvärnet på orten så de är inkopplade då Försvaret i slutändan troligen är delaktiga på något vis
  • Föreslå gärna plats och glöm inte att ta med informationstavla, kanske en sittbänk eller dylikt.
  • Ha i åtanke att platsen skall lämpa sig för såväl eftertanke som firande. Någon kanske vill bearbeta, minnas eller sörja, andra dagar är det ceremonier med Veteraner, anhöriga åskådare, sång, tal mm

Uppdaterad: 2018-09-11
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå