Medaljen Nobels fredspris

Medaljen till minne av Nobels fredspris till FN:s fredsbevarande styrkor
Instiftad: 1996
Valör: Silver
Förkortning: NobelFNMSM
Storlek: 8:e, 32 mm
Band: Kluvet i gult, blått, vitt, blått och gult (band och släpspänne belagt med en öppen krans och en romersk siffra utvisande antal genomförda missioner före den 10 dec 1988, i silver)
Uppdaterad: 2021-02-11, av Christine Buschmann Sirafi
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå