BNBF förtjänstmedaljer

The Board of The Nordic Veterans Federation (BNVF) förtjänstmedalj
Instiftad år: 2002 (tidigare 21 Mars 1976)
Valör: Guld, Silver och Brons

Ej bärandetillstånd enligt HKV skr 2011-04-15 16 911.56530.
Uppdaterad: 2019-10-25, av Christine Buschmann Sirafi
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå