Ett urval av 2019 års hedervärda pristagare. Foton: Privata.

Medaljörer 2019

2019 års pristagare för Sveriges Veteranförbunds utmärkelser av:
Årets Veteran, SVF Guld, Board of Nordic Veterans Federations medalj i Brons (BNVF) och SVF Silver.


SVF Guld
Årets Veteran 2019
Martin Neovius

Professor Neovius har med sina innovativa studier inom psykisk ohälsa, fysisk ohälsa och socialt utfall vetenskapligt belagt att veteraner som grupp inte är mer utsatta än övriga jämförbara individer, tvärtom utmärker sig veteranerna positivt.
Resultatet av genomförda studier som omfattar samtliga svenskar som mönstrat och varit på militär utlandstjänstgöring från 1990 och framåt påvisar att veteranerna, som grupp, är en tillgång för samhället och ger oss fakta att bemöta påståenden att veteraner skulle vara en utsatt grupp i dessa avseenden.
Kort sagt kan vi veteraner, tack vare professor Neouvius, har all anledning att vara ”Stolt veteran”.


SVF Guld

Jeanette Widén
Lokalpolitikern Jeanette Widén (m) från Åkersberga tilldelades SVF´s guldmedalj i samband med FN-dagen för hennes arbete med att Veterandagen den 29 maj blev allmän flaggdag i Sverige från år 2018. Bakom flaggdagsbeslutet i riksdagen ligger ett målmedvetet arbete från flera moderata riksdagsledamöter.
Jeanette har som målsättning att göra Österåker till Sveriges veteranvänligaste kommun.
Hon kämpar med att synliggöra veteraner och inspirerar oss alla att känna stolthet över det vi uträttat. Jeanette Widén är därutöver stödmedlem i Fredsbaskrarna Stockholm och innehar sedan snart två år tillbaka förtroendeuppdraget som föreningens revisor.


BNVF Brons
Board of Nordic Veterans Federations medalj i Brons
Magda Gad
Magda Gads outtröttliga arbete som krigskorrespondent i tidningen Expressen från världens oroshärdar i tex Afghanistan, Jemen och Syrien ger våra veteraner och blivande veteraner en annan bild av insatsområden.
En bild från världens humanitära katastrofer som gör de som är på väg ut i utlandstjänst bättre förberedda på vad de kommer att möta i sin kommande insats. En bild som ger även de veteraner som varit ute, en ökad förståelse från omvärlden om deras upplevelser i insatsområdet


BNVF Brons
Board of Nordic Veterans Federations medalj i Brons
Lillemor Nilsson
Lillemor Nilsson har för föreningen Sveriges Veteranförbund Norr varit en verklig trotjänare och eldsjäl genom sitt mångåriga arbete i både i förbundsstyrelsen, som kamratstödjare och lokal ordförande för Fredsbaskrarna Norr.
Lillemor avgår under året som föreningens ordförande och hedras för hennes trogna och inspirerande arbete med att tilldelas medaljen BNVF Brons.


SVF Silver
Mats Sander
I maj 2018 invigdes Veteranminnesplatsen i Helsingborg efter ett initiativ av kommunfullmäktiges ordförande Mats Sander.
Mats har en bakgrund som major i flygvapnet och inspirerad av minnesmärket Restare på Djurgården i Stockholm påbörjade han arbetet med en minnesplats för att hedra veteraner, både militära och civila i Helsingborg, ett minnesmärke som blev verklighet tack vara Mats arbete.


SVF Silver
Joanna Ljungdahl
Joanna genomförde Veteranmarschen som sjukvårdare för femte året 2019 i grunden är hon sjukvårdare för Hemvärnet. Hon har ingen veteranbakgrund utan i hjärtat stödjer hon veteraner och tar hand om deltagarna i Veteranmarchen på ett omsorgsfullt sätt genom att plåstra om, stötta genom samtal och värna om allas hälsa.
Joanna har även ordnat sponsring till marschen på olika sätt, tex säljer hon paracordarmband där vinsten går till Gula Bandet och inbringar imponerande 5.000 kr/år i gåva till Gula Bandet.


SVF Silver
Stefan Bjelkmark
Stefan Bjälkmark genomförde veteranmarschen som sjukvårdare för femte året under sommaren 2019, han har också tagit initiativ att få sponsring till Veteranmarschen. Stefans bakgrund är som sjukvårdare i Hemvärnet.
Stefan har ingen veteranbakgrund men i hjärtat stödjer han veteranerna och tar hand om oss i marschen på ett tryggt och mycket uppskattat sätt genom sitt volontärsuppdrag som sjukvårdare under matchen där han är samtalspartner, stöttar de trötta och plåstrar om fötter.
Under själva veteranmarschen knyter och säljer han paracordarmband och ger överskottet till Gula Bandet, en summan som ser insamlingen ca 5000kr/ år.


SVF Silver
Stig Inge Blennow
Stig Inge Blennow har tjänstgjort på ett flertal utlandsmissioner. Han har varit drivande att få till stånd en minnessten i Bosnien utanför gamla 8 kompanis camp i Vares.
Med ett hårt och målinriktat arbete så har Stig Inge sett till att minnesstenen kom på plats. Han har själv varit drivande i processen från att ta fram stenen i granit, själv kört ner den till Vares i sin jeep ihop med cement. Dessutom restes en liten mindre minnessten i Ribnica där Stig Inge och hans kamrater vart beskjutna av en robot. Stig Inge har även tagit fram en replika av stenen i både glas och såsom medalj, att dela ut till de som varit med och bidragit till att stenen har kommit på plats.
Stenen är ett till minne för hela insatsen som BA01 genomförda i Nordbat 2.
Inskriptionen på stenen lyder:
” We came in peace, we fought for peace, let there always be peace”.


SVF Silver
Anders Wermén
Anders har bidragit till att utveckla Distrikt Syd i BBMC med stort eget engagemang och nya idéer som kommit att stå som modell för övriga distrikt, Med sitt glada humör och entusiasm har Anders bidragit till god stämning och till att rekrytera in nya medlemmar i föreningen.
Blue Berets MC (BBMC) är en internationell organisation med medlemmar från Sverige, Danmark och Färöarna.
BBMC är en ideell intresseförening för män och kvinnor med FN/NATO/ EU bakgrund som har ett MC-intresse.
Anders har som v. ordförande i Distrikt Syd/ BBMC varit drivande i utvecklingen av organisationsprocesser som hjälp till att förenkla och förtydliga arbetet inom föreningen. Med sitt glada humör och entusiasm har Anders bidragit till god stämning och värvat många nya medlemmar.


SVF Silver
Christina von Braun
Christina von Braun har under flera år varit drivande i att arrangera den årliga återträff som Bataljon 92L genomför. Genom Christinas engagemang och outtröttliga arbete samlas årligen 92:orna och genomför aktiviteter tillsammans.
Christina är den som alltid finns på plats och har hjortförarbetet för att hennes kamrater ska få minnesvärda återträffar.


SVF Silver
Lars Egerstad
Lars Egerstad gjorde sin FN-tjänst 1974 i bataljon 54M, efter FN-tjänsten 1974 har han flera FN-missioner i Mellersta Östern och utbildat sig till reservofficer/kapten, samt tjänstgjort i det civila som polis.
Lars var initiativtagare och ingick i arbetsgruppen för att förverkliga återträffar åren 2014 och 2018. Han var medförfattare till minnesboken ” Minnesbilder från FN-bataljon 54M”.
Idag gör han ett uppskattat jobb med att vara ansvarig för Facebooksidan 54M, 1 komp.


SVF Silver
Mats Hermansson
Fredsbaskrarna Södermanland nominerade Mats Hermansson, Fältartist till medaljen SVF Silver.
Mats har som artist under otroliga 25 år varit fältartist och många är de fredssoldater runt om i världen på otaliga missionsplatser som har fått ta del av Mats bejublade repertoar.
Mats har också säkrat att framtida fredskamrater ska få en musikalisk hälsning hemifrån, genom att delta som uppskattad utbildare av nya fältartister.


SVF Silver
Johan Norlén
Johan Norlén är en mycket uppskattad ordförande i Sjuhäradsföreningen sedan föreningen startade för sex år sedan. Föreningen är en aktiv förening med många och trevliga träffar och initiativ, det senaste var till exempel att Johan med andra skjutsade ner ”gamlingarna” över dagen ner till ÖS Halland. Johan Norlén är ett föredöme som ordförande.
Tack vare Johans kämparglöd och engagemang har Borås stad sedan 2017 en minnessten över stupade veteraner.


SVF Silver
Hasse Westberg
Hasse Westberg har under 10 år varit sekreterare för Z-Bataljonen och nu uppmärksammas han för sin fantastiska gärning som ett stort stöd i föreningens arbete och han är alltid med och delar med sig av sin erfarenhet och kloka kunskap. Hasse har aktivt deltagit vid Z-Bataljonen evenemang, han är en pionjär och uppskattad initiativtagare i alla avseenden.


SVF Silver
Rolf K Johansson
Rolf K Johansson är en engagerad och strukturerad medlem i fredsbaskrarna Östergötland som trots sina krämpor ställer upp för oss veteraner genom att bidra med sina ovärderliga kunskaper i tal och skrift.
Han har med sitt intressanta kontaktnät arrangerat spännande föreläsningskvällar. Han har suttit som ovärderlig v.ordförande i föreningen i många år och har hjälpt till med bland annat stadgerevisioner och tack vare hans kunskap har han till förbundsråden bidragit med hur vi som organisation kan arbeta enklare på lokal, regional och nationell nivå.
Rolfs senaste engagemang är att tillsammans med veteranvännerna engagera sig i påtryckningarna i Norrköpings kommun för att få en minnessten att bli verklighet.


SVF Silver
Lars Berglund
Lars Berglund, SVF Norrköping är en aktiv och föredömlig medlem som i Fredsbaskrarnas medlemstidning skriver reportage och notiser om vad som händer i Östergötland och delger lokalpressen senaste nytt om vår förening. Lars är mycket engagerad i våra föreningsträffar och är en uppskattad funktionär under Veteranmarschen. Tillsammans med andra i föreningen arbetar nu Lars med att bearbeta Norrköpings kommun för att få en minnesplats för att hedra våra veteraner.


SVF Silver
Jonas Granström
Jonas Granström som tjänstgjort i Bosnien tog för fem år sedan initiativet till att starta Fredsbaskrarna Västerbotten. Från en blygsam start har hans idoga och målmedvetna arbete resulterat i att Västerbotten nu har en fungerande lokalförening med träffplatser i Umeå, Skellefteå, Storuman och Vilhelmina. Minnesstenar har kommit på plats och invigts både i Umeå och Skellefteå. Jonas har även via insändare i lokaltidningarna verkat för att synliggöra veteraner och hans ordförandeskap i FB Västerbotten har alltid präglats av våra ledord Kamratskap Omtanke Medmänsklighet.


SVF Silver
Kjell Johansson
Kjell Johansson gjorde FN-tjänst i Sinai 1974-76, fem bataljoner i sträck och vid hans hemkomst packades basker, medalj, minnen och annat från tiden i Sinai ned i en kartong för vila i nästan 40 år.
Men så en dag vaknade intresset upp igen hos Kjell och minneslådan packades upp med besked. Kjells engagemang för Fredsbaskrarna tog rejäl fart när han var med i styrelsen vid uppbyggnad av FB Västerbotten. Kjell valdes senare till ordförande i FB Stockholm, landets största lokalförening med ett gott humör och stort engagemang tog Kjell tag i Stockholmsföreningen som nu har under hans ledning har många varierande aktiviteter som uppskattas av medlemmarna. Han är en eldsjäl under Veteranförbundets ledord kamratskap, omtanke och medmänsklighet.
Uppdaterad: 2020-05-08, av Pia Lagergren
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå