Medaljörer 2018

Medaljutdelning i Norre katts park 14 juli 2018, fr v: Björn Eggeblad, Nils Oskarsson, Nina Nord, Laila Johansson, Jerker Furuskog och Fredrik Edén
Annicka Engblom - Årets Veteran 2018 - tilldelades SVF medalj i guld på Veterandagen i Stockholm
<< Läs motiveringen här >>

BNBB Guld (Utdelades 14 juli 2018 i Halmstad)
Björn Eggeblad
Efter beskjutning under FN-uppdraget i Libanon 1991 erhöll Björn livslånga skador. Trots dessa skador, eller kanske tack vare dem, har han jobbat för att den
eftersatta hjälpen och stödet till veteraner med PTSD ö.h.t. har utvecklats.

Björn har varit en av de drivande i skapandet och framväxten av en veteranmottagning vid Akademiska sjukhuset i Uppsala i samband med utvecklandet av veteranmottagningen har han knutit många värdefulla kontakter på det internationella planet. Kontakter som lett till ett rikt utbyte av kunskap och idéer.

Björn har varit drivande i utvecklingen såväl som uppbyggnad av förbundets kamratstödsverksamheten, en verksamhet som han under många år varit navet i.

Hans främsta egenskaper är god kamratskap och höga sociala kompetens. Han är
alltid glad och hjärtlig med ett rejält handslag och äkta björnkram när han träffar vänner och
kollegor. Björn är en person som alltid ställer upp för sina medmänniskor – alltså en äkta vän.

Björn Eggeblad tilldelas för sitt mångåriga arbete för alla veteraners bästa nationellt såväl som internationellt BNBB medalj i dess högsta valör, GULD.

SVF silvermedalj (Utdelades 14 juli 2018 i Halmstad)
Fredrik Edén
Fredrik Eden, är en stämningshöjare och sprider positivitet kring sig. Han är aktiv i den lokala föreningen i Göteborg där han sitter i styrelsen som vice orförande och besöker ofta träffplatsen.

Fredrik deltog första gången i Veteranmarschen 2014 och var en av några av individerna som genomförde hela marschen. Under marschen var Fredrik en föregångsman som på ett socialt och positivt sätt spred en god stämning. Fredrik har allt sedan dess varit mycket engagerad i Veteranmarschen och varje år ställt sig till förfogande för att genomföra hela marschen. Han fungerar ofta som "taktkarl" och håller ett bra och jämnt tempo som alla deltagare orkar med.

Fredrik Eden tilldelas förbundets medalj i silver för sitt brinnande engagemang i samband med Veteranmarscherna men även för hans engagemang i den lokala föreningen i Göteborg där han sitter som vice ordförande.

Laila Johansson
Laila Johansson som är medlem i Fredsbaskrarna Stockholm har fört föreningens verksamhet framåt de senaste åren.
Förutom det arbete hon bidragit med som ledamot i styrelsen är hon den person som alltid har en massa fantastiska idéer till event och sammankomster. Hennes kloka tankar och inlägg leder alltid till att verksamheten går framåt på ett bra sätt, t.ex. genom de föredragshållare som kommit och inspirerat och informerat våra medlemmar.
Hon har även lagt ned mycket arbete för Veteranmarschen under flertalet år, både den långa men även den som går i Stockholm 29 maj. Laila var den person som ordande att vi veteraner fick göra en flash mob på Centralen. Laila är också initiativtagare och ansvarig för den ljusceremoni som genomförs vid minnesstenen på FN-dagens firande på Djurgården.
Lailas djupa ansvarskänsla och medmänsklighet personifierar vår värdegrund.

Laila Johansson tilldelas förbundets medalj i Silver för sitt mångåriga veteran arbete och hennes utveckling av ljusceremonin som på ett fint sätt belyser varför vi högtidlighåller FN-dagens firande på Djurgården.

Nina Nord
Nina Nord har under sin tid i BBMC bland annat som webmaster och nu senast som sekreterare använt sina styrkor i struktur, organisation och kunnande inom marketing för att bidra i utvecklingen av verksamheten i föreningen.

Hon har också delat med sig av sitt affärsnätverk i form av bra och pålitliga kontakter i syfte att stärka våra varumärken för oss veteraner.
Nina har varit och är ett bra föredöme för alla veteraner genom sitt sätt att verka i veterankretsar. Det har bland annat tagit sig utryck i att under 6 år vara i högsta grad delaktig i att ordna en årlig träff för hojåkandeveteraner och support från hela norden hemma i hennes egen trädgård.

Nina Nord tilldelas förbundets medalj i Silver för sitt outröttliga engagemang i veteranarbetet som sträcker sig långt utöver vad man kan vänta sig.

Jerker Furuskog
Jerker Furuskog har under många år bidragit med sitt engagemang och kunskaper såväl centralt i styrelsen som lokalt i BBMC genom att arrangera olika aktiviteter.

Jerker har vid ett flertal tillfällen varit ledande att med sina kontakter och känningar inom restaurangvärlden ordna middagar för stora veteransällskap och därigenom bidragit med att stärka banden mellan oss veteraner. Att han dessutom för det mesta själv stått för kockandet och givit deltagarna smakupplevelser utöver det vanliga är väl en uppoffring långt över det man kan förvänta sig.

Jerker Furuskog tilldelas förbundets medalj i silver för sitt mångåriga engagemang i veteranarbetet och alla välsmakande middagar där han själv stått bakom spisen.

Nils Oskarsson
Nils ”Oskis” Oskarsson tjänstgjorde på den första missionen i Gaza 1956 och har sedan dess varit en bärande hörnsten i det som först var träffplats Varberg, med uppstart på 90-talet, och sedermera föreningen Fredsbaskrarna Halland. Utöver den lokala förankringen har han varit mångårig medlem i UNEF-kamraterna.
Oskis har alltid varit en öppen välkomnande famn för alla som besöker vår träffplats, vare sig det handlar om nya medlemmar eller de som är återkommande. Talande är det genuina intresset för personen och insatsen som Oskis visar alla och envar, alltid med glimten i ögat. Detta har bidragit till att besökarna på träffplatsen sträcker sig från de första missionerna på 50-talet i Gaza till insatsen i Mali 2017.
Oskis besitter alla de egenskaper vi anser en god kamrat ska ha, osjälvisk, intresserad och omtänksam. Det finns ingen som träffat Oskis och gått därifrån oberörd.
Nils Oskarsson tilldelas förbundets medalj i silver för att utan hans engagemang hade inte Hallands föreningen varit det den är idag och för han personifierar utrycket ”En gång fredssoldat, alltid fredskamrat”.


Förbundsordförande Sverker Göranson delar ut medaljen till Cesilia Karlsson Kabaca. Foto: Kim Svensson

SVF Guld (utdelades 24 oktober 2018 i Stockholm)
Cesilia Karlsson Kabaca
Invidzonen är en ideell organisation som stöttar alla närstående till personal i utlandstjänst.
Föreningens verksamhet har successivt växt ur ett behov hos en av alla anhöriga, Cesilia Karlsson Kabanca, som kände att hon behövde träffa likasinnade för att prata med och få goda råd av. Eftersom Cesilia snabbt kände att detta var lösningen på ett problem påbörjade hon sakta men säkert sitt arbete med att möjliggöra för fler anhöriga att nätverka.

Den verksamhet som Cesilias startade 2007/2008 har gett alla anhöriga en gemensam knytpunkt och en plattform att utgå vad gäller anhörigstöd nationellt såväl som internationellt. Det Cesilias arbete framförallt har skapat är ett eget rum att vistas i när anhöriga vill prata, få stöd och bekräftelse av andra i liknande situation.

Cesilia har byggt upp Invidzonen som stöd för det viktigaste för Veteranerna: Våra anhöriga, Utan anhöriga - Inga veteraner.
Cesilia tilldelas SVF medalj i Guld för sitt skapande av Invidzonen.


Foto: Kim Svensson

SVF Silver (utdelades 24 oktober 2018 i Stockholm)
Magnus Ernström
Magnus Ernström har med sin bok ”Ett halvt år, ett helt liv” på bredden spridit kunskap om utlandsveteraners upplevelser i allmänhet och den första Bosnien-bataljonens i synnerhet. Magnus bidrager också aktivt till att öka allmänhetens kunskap om vad som sker under insats och därefter genom att deltaga i paneler, presentationer och aktivt diskutera på sociala medier. Magnus har med sina erfarenheter, sin bok och sitt agerande starkt bidragit till att lyfta veteranfrågor till att inte enbart handla om risker och skador utan också om vikten och värdet av våra utlandsmissioner.

Magnus tilldelas för sitt arbete med att synligöra utlandsveteranernas verksamhet förbundets medalj i Silver

Olle Brennius
Oxelösundsbon Olle Brennius, var en av 340 soldater i den FN-bataljon som Sverige i november 1956 skickade till Egypten och den pågående Suezkrisen där. Som FN-soldat skrev Olle Brennius egen krigsdagbok och har på senare år i flera böcker och skrifter dokumenterat de svenska FN-bataljonernas, officiellt döpta till Gaza 1 och Gaza 2, insatser i Egypten och Gazaområdet. Hans sammanställningar har bidragit till att skapa viktig och lättillgänglig kunskap om den första FN-bataljonens organisation, utrustning och verksamhet med mera, och därigenom skapat möjlighet för många att kunna förstå under vilka förhållanden förbandet verkade.

Olle Brennius tilldelas för sitt idoga högkvalitativa arbete att dokumentera Gaza 1 och Gaza 2 förbundets medalj i Silver.

Jüri Münter
Jüri gjorde sin FN-tjänst 1974 i bataljon 54M som skyttesoldat. Före 40-årsdagen av inryckningen till 54M tog han initiativet till en återträff för den pluton han tillhörde samt kompanistaben, stabsgruppen och infogruppen. Han gjorde aktuella adresslistor för plutonen, kontaktade medlemmar i stabgrupperna och fick till stånd en arbetsgrupp. Träffen genomfördes i Strängnäs sommaren 2014.

För återträffen hade Jüri på förfrågan lånat ett stort antal diabilder från deltagarna och scannat dessa. Bilderna utgjorde material till en minnesbok, ”Minnesbilder från FN-bataljon 54M”.

Jüri samlade, genom ett stort antal besök på Krigsarkivet, material om bataljonens verksamhet. Detta utgjorde underlag till ytterligare en skrift ” Svenska FN-bataljonen 54M från juni-december 1974. Krigsdagbok-Rapporter mm.” Skriften omfattar ett 20-tal sidor i samt bilder. Utan Jüris arbetsinsats hade inget av ovanstående blivit av.

För sitt arbete med FN-bataljon 54M tilldelas Jüri Münter SVF förtjänstmedalj i Silver.

Lina Karlsson
Linas Karlsson måtto är att ingenting är omöjligt och hon svarar alltid "Jajemen, det löser jag!"
När Veteranmarschen behövde hjälp med säkerheten den 29 maj 2015 var Lina den förste som ställde upp och svaret kom snabbt utan någon betänketid och ansvarde för logistiken 2016.

Lina är en god förebild för veteranerna genom sitt engagemang har dessutom ställt upp som fanförare vid ett antal tillfällen.
Lina klev också upp och tog ansvar som ledamot när Fredsbaskrarna Stockholm behövde en ny styrelse.

Lina tilldelas förbundets Silvermedalj för att hon är är en pålitlig och driftig person som inte drar sig för att ta taktpinnen och därigenom personifierar veteranbegreppet.

Carl Gunnar Wiström
Carl Gunnar Wiström tilldelas förbundets medalj i silver för att han under de 16 år som Västernorrlands föreningens varit verksam oförtrutet deltagit i verksamheten och under lång tid verkat som styrelsemedlem.

Bertil Spjuth
Bertil Sjuth tilldelas förbundets medalj i silver för att han under de 16 år som Västernorrlands föreningens varit verksam oförtrutet deltagit i verksamheten och under lång tid verkat som styrelsemedlem.


Jon Svärdhagen och Daniel Ingdahl Foto: Kim Svensson

BNBB Brons (utdelades 24 oktober 2018 i Stockholm)
Daniel Ingdahl
Daniel Ingdahl har genom sitt engagemang bidragit till att VRRs kassa med jämna mellanrum får ett välbehövligt tillskott samtidigt som de med sitt entreprenörskap och sin inställning visar att inget är omöjligt.

Hans engagemang genom ”rekyl org” för oss veteraner som har valt att göra skillnad och bidra till fred, frihet och demokrati är viktigt och ska uppmärksammas. Det är för att citera dem själva ”inget jippo som styrs upp med några års mellanrum. Det är något som måste göras dagligen”. De bidrar till det vi alla känner: Samhörighet och stolthet.

Daniel Ingdahl tilldelas BNBB Brons för sitt engageman och bidrag för och till oss veteraner.

Jon Svärdhagen
Jon Svärdhagen har genom sitt engagemang bidragit till att VRRs kassa med jämna mellanrum får ett välbehövligt tillskott samtidigt som de med sitt entreprenörskap och sin inställning visar att inget är omöjligt.

Hans engagemang genom ”rekyl org” för oss veteraner som har valt att göra skillnad och bidra till fred, frihet och demokrati är viktigt och ska uppmärksammas. Det är för att citera dem själva ”inget jippo som styrs upp med några års mellanrum. Det är något som måste göras dagligen”. De bidrar till det vi alla känner: Samhörighet och stolthet.

Jon Svärdhagen tilldelas BNBB Brons för sitt engageman och bidrag för och till oss veteraner.
Uppdaterad: 2018-11-13
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå