Maria Byquist

Allt jobb hon gör med Veteraners Gula Bandet!
Maria tilldelades SVF Silvermedalj den 27 november på Soldathemmet Göteborgs Garnison. Hans Westin ledarmot i förbundsstyrelsen öcerlöämnade medalj och blommor. Grattis!

Motivering:
Marias outtröttliga engagemang för veteraner, deras barn och deltagande vid olika veteranevenemang. Hon tillverkar fantastiska ballongkonstverk och andra veteranattribut som säljs till förmån för veteraner. Hennes självuppoffrande insatser ger skadade veteraner möjlighet till ett bättre liv. Maria sprider information via sociala medier och synliggör veteranfrågan och fredsbaskrarna på ett bra sätt. Hon ställer upp ideellt och pengarna hon lyckas samla in går till att hjälpa veteraner i kontakten med sjukvården eller annan verksamhet.

Maria Byquists, Ballongprinsessan, slår verkligen knut på sig själv för att hjälpa oss, veteraner.
Uppdaterad: 2018-03-22

Magnum Coltrane Price

Foto: Annelie Lennartsson
31 oktober tilldelades Magnum Coltrane Price SVF's förtjänstmedalj i silver för sin hyllningssång till Sveriges veteraner "När vi kommer hem". Utdelningen skedde vid konsert med Nils Landgren Funk Unit på Fasching.

Motivering:
Magnum har skapat hyllningssången ”När vi kommer hem” till Sveriges alla civila och militära veteraner och den spelades för första gången på Veterandagen 2015. Han har verkligen lyckats att skapa en ny klassiker som väldigt ofta spelas vid evenemang och ceremonier.

Magnum är en värdig medaljör för sitt sätt att ge veteraner erkänsla och respekt.

Grattis Magnum!

Här kan ni lyssna på sången: https://www.youtube.com/watch?v=iWuFT3Ju6as&feature=youtu.be
Uppdaterad: 2017-12-04

Medaljörer FN-dagen 2017

Jonas Jonasson, Löberöd
Motivering
Jonas Jonasson, veteran från Bosnien och Afghanistan, var den som tog Gula Bandet till Sverige och tog initiativ till kampanjen om stöd för våra svenska utlandssoldater. Det har nu gått många år och Gula Bandet är i dag en symbol för såväl civila som militära veteraner, och ett av förbundets viktigaste varumärken. Bandet syns i dag på var och varannan person som uttalar sig i försvarsfrågor, vilket är ett riktigt och viktigt erkännande för oss veteraner.
Jonas Jonasson tilldelas SVF:s förtjänstmedalj i silver


Daniel Breimert, Karlskrona
Motivering
Daniel Breimert lägger ner tid och själ i arbetet för att stärka veteraners ställning i samhället och i synnerhet lokalt i Blekinge. Han har bland mycket annat bidragit till Träffplats Blekinge och utövat aktivt kamratstöd i sin befattning som just kamrat, men även inom ramen för själavård som pastor i Kungliga Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona. Han har anordnat insamlingar för veteranarbetet i Blekinge genom konserter och samordnat Veterandags- och FN-dagsfiranden.
Daniel Breimert tilldelas SVF:s förtjänstmedalj i silver


Maria Byquist, Stockholm
Motivering
Maria Byquist är en av dem som outtröttligt lagt ner stort engagemang i Gula Bandet och arbetet för veteraner. Hon tillverkar fantastiska ballongkonstverk och andra veteranattribut som säljs till förmån för veteraner. Hennes självuppoffrande insatser ger värdefulla bidrag till Gula Bandets stödtelefon och ekonomiska hjälp. Ballongprinsessan Maria slår verkligen knut på sig själv för att hjälpa Sveriges veteraner.
Maria Byquist tilldelas SVF:S förtjänstmedalj i silver
Uppdaterad: 2017-12-07
Mikael Bodell – tilldelades SVFs förtjänstmedalj i silver den 16 juli 2017 vid en ceremoni i Norre Katts park i Halmstad.

Mikael Bodell – SVF silver

För att ha varit den drivande kraften i att få föreningen Fredsbaskrarna Västkust i rullning och med ihärdigt arbete; likt Sisyfos ständigt hållit den i rullning. Tillsynes outtröttlig arbetar han vidare för att verka för och med veteraner. Hans starka vänskap, vilja att driva saker igenom och administrativa talang gör honom till en tillförlitlig grundpelare som Fredsbaskrarna Västkust inte hade klarat sig utan. Han förtjänar all vår erkänsla och respekt.

Mikael Bodell – tilldelades SVFs förtjänstmedalj i silver den 16 juli 2017 vid en ceremoni i Norre Katts park i Halmstad.

Grattis!

Uppdaterad: 2018-03-21

Medaljörer Kongressen 2017

Folke Larsson och Rikard Bengtsson Foto: Kim Svensson
Lennart Bengtsson, Norrtälje
Motivering
Lennart Bengtsson har varit förbundets ordförande 2015-2017.
Har under denna tid mycket aktivt verkat för en utveckling av förbundet. Lennart engagerar sig i stor och små frågor då inget är för litet för att inte förtjäna uppmärksamhet. Han har på ett handfast och säkert sätt fört styrelsen framåt genom både enkla och tuffa utmaningar. Med sin erfarenhet och approach har han gagnat förbundets externa kontakter vilket bidrag till att befästa Sveriges veteranförbund som den främsta aktören inom veteranverksamheten.
Sveriges veteranförbund tackar dig, Lennart, för att du bidragit till en bättre acceptans och förståelse för oss veteraner gentemot vårt övriga samhälle.

Lennart Bengtsson tilldelas SVF Silver.


Rikard Bengtsson, Stockholm
Motivering
Rikard Bengtsson har under många varit aktiv i förbundsstyrelsen. Han har varit med och utvecklat den ideella kamratföreningen från en källarlokal i Jönköping till ett förbund med ett anställt kansli i Örebro.
Rikard har också själv deltagit i att tillföra kunskap i veteranfrågorna med sin uppsatser vid Försvarshögskolan.
Tack för dina insatser över många år.

Rikard Bengtsson tilldelas SVF Guld.


Folke Larsson, Sundsvall
Motivering
Folke Larsson har ett mycket långt och aktivt engagemang, i framför allt Y-bataljon. Folke har troget varit verksam i såväl styrelsesammanhang som övrig verksamhet sedan vår förenings start 2001.
Stor tack, Folke, för allt du gjort och gör.

Folke Larsson tilldelas SVF Silver


Uppdaterad: 2017-12-07
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå