Medaljörer 2016

Förtjänstmedalj i Guld
Bo Carlsson

Förtjänstmedalj i Silver
Stefan Olsson
Johan Landgren
Anders Halldén
Anneli Liljekvist
Ray Lindahl
Magnus Kardin
Peter Enström
Callis Amid (Årets Veteran)

BNBB medalj i Brons
Patrik Andersson
Sven Assarsson
Jerry Jonsson
Karianne Esseveld
Uppdaterad: 2017-12-07

Medaljörer 2016 på FN-dagen

Ray Lindahl, Anneli Liljekvist, Anders Halldén och Karianne Esseveld medaljerades under Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna och Kongoveteranernas traditionsenliga firande av FN-dagen, 24 oktober.
Från vänster: Karianne Esseveld, Ray Lindahl, Anneli Liljekvist och Anders Halldén - Foto: Kim Svensson - www.purpleninja.se
Enligt traditionen genomförde SVF tillsammans med Kongoveteranerna en ceremoni vid FN-minnesmärket, Sjöhistoriska på Djurgården i Stockholm. Ett stort antal veteraner, anhöriga samt därtill samarbetsorganisationer och myndigheter hade samlats. Tal hölls av Tor Cavalli Björkman, Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, Bengt Wicksén, Kongoveteranerna och konteramiral Anders Grenstad, chef för Försvarsmaktens veteranenhet. Talen följdes av medaljering, kransnedläggning, korum och en tyst minut.

Efter ceremonin bjöds det på kaffe och kanelbullar i Sjöhistoriskas lokaler. Tack alla som deltog och gjorde ceremonin minnesvärd.

Vid 17-tiden genomförde Fredsbaskrarna Stockholm en vacker ljusceremoni vid FN-minnesmärket.

Nedan kan ni läsa medaljmotiveringarna.

Ray Lindahl har erhållit SVF Silver
Motivering:

Ray har under ett stort antal år med gott humör, stor portion av humor och med en gränslös tjänstvillighet stöttat veteraner inför och efter utlandstjänst. Detta skedde främst under Rays fleråriga tjänstgöring vid SWEDINT under Almnästiden, men även på nuvarande position vid Ledningsregementet har han fortsatt stödja veteraner enligt bästa förmåga något som inte minst Kongoveteranerna upplevt.

Ray Lindahls mångåriga arbete med och för veteraner gör honom till en värdig mottagare av SVF's förtjänstmedalj i silver.


Anneli Liljekvist har erhållit SVF Silver
Motivering:

Anneli Liljekvist blev veteran 1998 (BA09) och har sedan, direkt och indirekt, varit en ambassadör för Sveriges veteraner. Hon syns ofta där hon står och går med fanor i ur och skur. Hon finns även med bakom kulisserna och drar ett stort lass för att sprida information om vad fredsbaskrarna sysslar med och inbjuder till olika aktiviteter som anordnas. En bättre "veteran" får man leta efter.

Som tack för genomförda uppdrag och som uppmuntran till kommande.


Anders Halldén har erhållit SVF Silver.
Motivering:

Vi är väldigt många fredsbröder och fredssystrar som mer än gärna skulle vilja återse medlemmarna i våra bataljoner från gångna tider.

Anders Halldén från Eskilstuna skapade den inledande idén, gav idén struktur och mål samt i minst, förverkligade sin idé. Anders tog kommandot och lyckades genom en obruten vilja nå genom hela BA04-bataljonens hierarki från ställföreträdande gruppchefer till bataljonens översta topp, företrädd av överste Göran Arlefalk. Detta tjugo år efter FN-bataljonens avvecklande. Anders lyckades gott och väl återsamla nästan 500 veteraner ur BA04 på P7 i Revinge.
Uthållig, osjälvisk, storstilad i kamratskap och ett utomordentligt föredöme, är Anders Halldén i ett nötskal.

Karianne Esseveld har erhållit BNBB Brons
Motivering:

Karianne Esseveld har på ett sätt som få personer, i sin uppsats vid Socialhögskolan i Lund belyst utlandsveteraners tjänstgöring, identitet och relationer till varandra. Avhandlingen baserar sig inte enbart på litteraturstudier utan Karianne har genom flera möten med utlandsveteraner under deras kamratträffar samlat ytterligare material. Karianne har därigenom tagit stor del av berättelser,samtal och erfarenheter vilket starkt fördjupat hennes kunskaper. Hon har vidare ökat sin och vår förståelse för våra internationella insatsers påverkan av våra liv efter avslutad tjänstgöring. Detta är ett viktigt inslag i hela veteranpolitiken och spridandet av kunskap och förståelse för veteranernas erfarenhet och deras bidragande av kunskap till samhället.


Medaljstatuter 
Bestämmelser för förtjänstmedalj.
Förtjänstmedaljen instiftades 1996 i syfte att utdelas som erkänsla för synnerligen förtjänstfulla insatser till förbundets fromma. Medaljen är komponerad av Jan Sirkiä och Walter Meijer och utgörs av en 35 mm rund medalj. Den präglas i förgyllt oxiderat kontrollerat sterling silver respektive oxiderat kontrollerat silver. Framsidan visar förbundets logotyp. Baksidan är försedd med rundad ytterkant och plats för gravyr i mitten. Medaljens band utgörs av ett vitt vattrat sidenband med en gul rand i mitten omgivet av en blå rand på vardera sidan och 35 mm brett (proportionerna 7,5 -‐ 7,5 -‐ 5,0 -‐ 7,5 -‐ 7,5).

-‐ Guldmedaljen numreras och utdelas normalt efter minst 10 års förtjänstfullt arbete och förutsätter att mottagaren tidigare erhållit förbundets förtjänstmedalj i silver. Förbundsstyrelsen kan dock i speciella fall besluta om undantag. 
-‐ Silvermedaljen utdelas normalt efter minst 5 års förtjänstfullt arbete. Förbundsstyrelsen kan
dock i speciella fall besluta om undantag. Vid utdelning av förtjänstmedaljen graveras mottagarens namn och utdelnings år på baksidan. Bestämmelser för BNBB förtjänstmedalj.
Board of Nordic Blue Beretts (BNBB) delar ut förtjänstmedaljer (guld, silver och brons) som
erkänsla för synnerligen förtjänstfulla insatser för internationellt och nordiskt veteranarbete. 
-‐ BNBB förtjänstmedalj i guld och silver utdelas efter förslag från varje nationell organisation enligt BNBB medaljstatuter. 
-‐ BNBB förtjänstmedalj i brons delas ut som erkänsla för insatser för internationellt och nordiskt veteranarbete efter förslag från förbundets föreningar alternativt förbundsstyrelsen. 
Vad som i övrigt gäller för förbundets förtjänstmedaljer gäller också för BNBB förtjänstmedaljer. 
   
Övrigt
Medaljkommittén kan för Förbundsstyrelsen föreslå kandidater för medaljering. Förslag
skall ha inkommit till medaljkommittén senast sista februari. Förbundsstyrelsen fattar
beslut om tilldelning. En av medaljkommitténs ledamöter skall alltid vara ur Förbundsstyrelsen medan övriga väljs på kongressen. Register över utdelade medaljer skall föras av Förbundets medaljkommitté. 
  
Uppdaterad: 2018-03-21
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå