Medaljörer år 2001

Förtjänstmedalj i Silver
Göran Lindberg
Björn Claesson
Rolf Henriksson
Allan Bergqvist
Lennart Strömberg
Gun Lindén
Runa Holmqvist Pålsson
Björn Lekman
Maria Sääf
Veikko Wirtanen
Bo Palmgren


Uppdaterad: 2017-12-07
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå