Medaljörer år 2001

Förtjänstmedalj i Silver
Göran Lindberg
Björn Claesson
Rolf Henriksson
Allan Bergqvist
Lennart Strömberg
Gun Lindén
Runa Holmqvist Pålsson
Björn Lekman
Maria Sääf
Veikko Wirtanen
Bo Palmgren


Uppdaterad: 2017-12-07
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå