Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

Medaljer och medaljörer

Medaljstatuter
Bestämmelser för förtjänstmedalj.
Förtjänstmedaljen instiftades 1996 i syfte att utdelas som erkänsla för synnerligen förtjänstfulla insatser till förbundets fromma. Medaljen är komponerad av Jan Sirkiä och Walter Meijer och utgörs av en 35 mm rund medalj. Den präglas i förgyllt oxiderat kontrollerat sterling silver respektive oxiderat kontrollerat silver. Framsidan visar förbundets logotyp. Baksidan är försedd med rundad ytterkant och plats för gravyr i mitten. Medaljens band utgörs av ett vitt vattrat sidenband med en gul rand i mitten omgivet av en blå rand på vardera sidan och 35 mm brett (proportionerna 7,5 - 7,5 - 5,0 - 7,5 - 7,5).
-Guldmedaljen numreras och utdelas normalt efter minst 10 års förtjänstfullt arbete och förutsätter att mottagaren tidigare erhållit förbundets förtjänstmedalj i silver. Förbundsstyrelsen kan dock i speciella fall besluta om undantag.
- Silvermedaljen utdelas normalt efter minst 5 års förtjänstfullt arbete. Förbundsstyrelsen kan dock i speciella fall besluta om undantag. Vid utdelning av förtjänstmedaljen graveras mottagarens namn och utdelningsår på baksidan.

Bestämmelser för BNBB förtjänstmedalj.
Board of Nordic Blue Beretts (BNBB) delar ut förtjänstmedaljer (guld, silver och brons) som erkänsla för synnerligen förtjänstfulla insatser för internationellt och nordiskt veteranarbete.
- BNBB förtjänstmedalj i guld och silver utdelas efter förslag från varje nationell organisation enligt BNBB medaljstatuter.
- BNBB förtjänstmedalj i brons delas ut som erkänsla för insatser för internationellt och nordiskt veteranarbete efter förslag från förbundets föreningar alternativt förbundsstyrelsen.

Vad som i övrigt gäller för förbundets förtjänstmedaljer gäller också för BNBB förtjänstmedaljer.

Utdelning och kostnader
Förbundets utmärkelser för förtjänstfulla insatser utdelas vid kongressen eller veterandagen, så även BNBB förtjänstmedaljer. Om mottagaren inte kan närvara, sker utdelning vid ett annat högtidligt tillfälle. Kostnaden för förbundets utmärkelser betalas alltid av förbundet liksom supékostnad i samband med utdelningen. Förslag om utdelning av utmärkelser kan göras av enskild medlem eller av förbundet ansluten förening.

Förslag utarbetas skriftligen med motivation senast sista februari och sänds till förbundets medaljkommitté som bereder namnförslagen och lämnar dessa vidare till förbundsstyrelsen för beslut.

Övrigt
Medaljkommittén kan för Förbundsstyrelsen föreslå kandidater för medaljering. Förslag skall ha inkommit till medaljkommittén senast 31 januari . Förbundsstyrelsen fattar beslut om tilldelning. En av medaljkommitténs ledamöter skall alltid vara ur Förbundsstyrelsen medan övriga väljs på kongressen. Register över utdelade medaljer skall föras av Förbundets medaljkommitté.

Nomineringar skickas till:
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
Medaljkommitté
Klostergatan 23
703 61 Örebro

eller e-post: kansliet@sverigesveteranforbund.se
Uppdaterad: 2018-12-10, av Per Lennartsson
Profilshoppen
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå