Medaljer och medaljörer

Medaljstatuter
Bestämmelser för förtjänstmedalj.
Förtjänstmedaljen instiftades 1996 i syfte att utdelas som erkänsla för synnerligen förtjänstfulla insatser till förbundets fromma. Medaljen är komponerad av Jan Sirkiä och Walter Meijer och utgörs av en 35 mm rund medalj. Den präglas i förgyllt oxiderat kontrollerat sterling silver respektive oxiderat kontrollerat silver. Framsidan visar förbundets logotyp. Baksidan är försedd med rundad ytterkant och plats för gravyr i mitten. Medaljens band utgörs av ett vitt vattrat sidenband med en gul rand i mitten omgivet av en blå rand på vardera sidan och 35 mm brett (proportionerna 7,5 - 7,5 - 5,0 - 7,5 - 7,5).

• Guldmedaljen numreras och utdelas efter minst 10 års förtjänstfullt arbete. Avgående Förbundsordförande tilldelas guldmedaljen.

• Silvermedaljen utdelas normalt efter minst 5 års förtjänstfullt arbete. Personal som tjänstgjort i styrelsen under minst 2 mandatperioder eller avslutat sin tjänstgöring vid kansliet skall normalt tilldelas SVF silver.
Förbundsstyrelsen kan dock i speciella fall besluta om undantag från ovanstående. Vid utdelning av förtjänstmedaljen graveras mottagarens namn och utdelnings år på baksidan.

Bestämmelser för BNBF förtjänstmedalj.
Board of Nordic Veterans Federations (BNVF) delar ut förtjänstmedaljer (guld, silver och brons) som erkänsla för synnerligen förtjänstfulla insatser för internationellt och nordiskt veteranarbete.
- BNVF förtjänstmedalj i guld och silver utdelas efter förslag från varje nationell organisation enligt BNVF medaljstatuter.
- BNVF förtjänstmedalj i brons delas ut som erkänsla för insatser för internationellt och nordiskt veteranarbete efter förslag från förbundets föreningar alternativt förbundsstyrelsen.

Vad som i övrigt gäller för förbundets förtjänstmedaljer gäller också för BNVF förtjänstmedaljer.

Utdelning och kostnader
Förbundets och BNVF utmärkelser för synnerligen förtjänstfulla insatser utdelas vid kongressen, veterandagen, ÖS eller FN-dagen. Om mottagaren inte kan närvara, sker utdelning vid ett annat högtidligt tillfälle. Kostnaden för förbundets utmärkelser betalas alltid av förbundet.

Övrigt
Med synnerligen förtjänstfulla insatser menas att individen gjort mer än vad som kan förväntas i sin befattning oavsett vad den är. Förslag om utdelning av utmärkelser kan göras av enskild medlem, medaljkommittén eller av förbundet ansluten förening. Förslag med motivering utarbetas skriftligen och skall ha inkommit senast 31 december till förbundets medaljkommitté. Medaljkommittén bereder namnförslagen och lämnar dessa vidare till förbundsstyrelsen för beslut.


Nomineringar skickas till:

medaljnominering@sverigesveteranforbund.se

eller

Sveriges Veteranförbund
Medaljkommitté
Karlavägen 65
114 49 Stockholm


FN-medalj och diplom
Uppdaterad: 2022-09-24, av Pia Lagergren
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå