Torbjörn Engelkes

Författaren Torbjörn Engelkes är yrkesofficer i den svenska Försvarsmakten. Torbjörns erfarenheter från utlandstjänstgöring i olika konflikthärdar kombinerat med föräldraskap har varit drivande för bokens framtagande. Torbjörn har tidigare publicerat C-uppsatsen ”Från GU till yrke – en studie i motivationsfaktorer” samt artikeln ”Det helhjärtade engagemangets resa” (Publicerad i KKRVAs tidskrift samt i boken ”Med rätt att leda” – FM 2010). Torbjörn har tilldelats Kungliga Krigsvetenskapsakademins belöningsmedalj i silver för sitt ledarskap nationellt och internationellt.

Eva Edberg

Eva Edberg är konstnär, illustratör och AD och har, bland mycket annat, tidigare bl.a. illustrerat bilder för landstinget i en skrift om barn och cancer.
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå