Hjälp oss att utveckla mamma/pappaböckerna


Nu är det dags att trycka upp en ny utgåva av ”När jag lånar ut min mamma (pappa) till landet osams” som är skrivna av Torbjörn Engelkes. SVF har sedan 2013 delat ut dem gratis till alla barnfamiljer där någon av föräldrarna gör utlandstjänst i Försvarsmakten.

Innan den nya utgåvan går i tryck önskar vi att få in era erfarenheter och synpunkter om boken. Fyll i formuläret och skicka in eller via e-post till per.lennartsson@sverigesveteranforbund.se

Tack för hjälpen!

E-postadress:
Namn:
Telefon:
Yrke (lämnas blankt):
Meddelande:
Ange säkerhetskoden som visas till höger
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå