När jag lånar ut min pappa - till landet osams

Pappa är militär och gör en massa spännande och lite konstiga saker. Pappa är världens bästa på att hjälpa andra och måste ibland vara borta borta jättelänge för att göra just det.
Ett barn berättar om sin pappas yrke som militär med allt vad det innebär med spännande fordon och kläder till oro och undran över separation och lång frånvaro från varandra. Fokus i boken är dock på ett normaliserande av vardagen för en försvarsanställd och dennes familj.
Boken är uppbyggd med en beskrivning av vardagen där pappas jobb beskrivs med vilka kläder han har på sig och vilka fordon han kör eller åker i. Detta kopplas också mot de kläder och fordon han åker i hemma. Därefter följer funderingar över vad pappas jobb innebär för familjen, främst i form av frånvaro.

Under frånvarotiden beskrivs former för samvaro och kommunikation till dess man ses igen.

Boken vänder sig till barn i 3-7 års åldern och syftar till att försöka lufta lite tankar kring trygghet, separation och återseende – men även för att skapa en liten diskussion om vikten av att hjälpa andra. Ursprungligen är boken skriven för barn med en koppling till Försvarsmakten – genom föräldrar, släkt eller bekanta till familjen – men fungerar även bra som en informativ bok om militäryrket. Detta är baksidestexten på boken:
”Jag och min pappa gör en massa roliga saker tillsammans. Min pappa jobbar som militär och har en massa olika kläder och bilar. Ibland åker min pappa till ett annat land för att hjälpa några som bråkar att bli vänner igen. Då är han borta jättelänge. Jag längtar tills han är hemma igen, hos mig.” I den här boken, När jag lånar ut min pappa till Landet Osams, resonerar ett barn lite kring sin pappas jobb med fokus på tankar om separation och saknad, som kan uppstå när en förälder är borta på utlandstjänst. Den är skriven av en militär med egen erfarenhet. I boken skapas igenkänning och trygghet om att pappa snart kommer tillbaka, och på så sätt vill vi göra den
tiden lite enklare. Boken öppnar upp för fortsatt diskussion och det finns även utrymme för mer tillsammanstid och perspektiv med skaparsidor längre bak.

I boken finns plats avsedd för att sätta in egna familjebilder i syfte att göra boken till sin egen (detta är främst avsett för de barn vilkas föräldrar kommenderas till utlandstjänstgöring).
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå