När jag lånar ut min pappa/mamma

Boken ”När jag lånar ut min mamma till landet osams” är skriven av Torbjörn Engelkes. Han är själv utlandsveteran och småbarnsförälder, och när han kom hem från Kosovo ville han använda sina erfarenheter till att hjälpa andra föräldrar.

– Boken bygger på samtal som jag då hade med min femåriga son. Det finns många böcker som handlar om poliser och brandmän, men i princip inga som handlar om militärer. Jag ansåg att det behövdes, säger Torbjörn Engelkes. Jag ville dela med mig av mina erfarenheter. Det känns bra att kunna hjälpa andra.


Foto: Försvarsmakten - Kajsa Linnarsson

Böckerna är skrivna ur barnets perspektiv och resonerar i tankar om trygghet, separation och återseende, men uppmuntrar även till diskussion om vikten av att hjälpa andra. Böckerna finns till försäljning och Sveriges Veteranförbund kommer att bekosta och dela ut dem gratis till alla barnfamiljer där någon av föräldrarna gör utlandstjänst.

Beställ "När jag lånar ut min pappa eller mamma" direkt från kansliet.
Kostnad: 100:-/st inkl porto.
Uppdaterad: 2021-09-15, av Henrik Ulfvarson
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå