Kontakta oss

Använda nedanstående formulär om du vill få kontakt med med någon i styrelsen eller på kansliet.
Formuläret skickas till kansliet och vidarebefordras därifrån till rätt person.
Vi återkommer så snart som möjligt med svar till dig.

Kansli
Telefon: 08-25 50 30
e-post: kansliet@sverigesveteranforbund.se
Sveriges Veteranförbund
Riddargatan 29
SE-114 57 Stockholm, Sweden

Karta för att hitta till oss!

E-postadress:
Namn:
Telefon:
Yrke (lämnas blankt):
Meddelande:
Ange säkerhetskoden som visas till höger
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå