Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida
Tack Örjan Noreheim och övriga diktare för Swish till Kamrathjälpen/Gula Bandet och ert engagemang med att få till en bok som säljs till förmån för Veteran/kamratstöd.

Läs mer om boken och beställning >>
Uppdaterad: 2017-12-06, av Per Lennartsson
Profilshoppen
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå