Ett smycke betyder så mycket

Onsdag 5 februari överlämnade Emma Behrendtz från Invidzonen en check på 16.000:- till Kamrathjälpen. Det är överskottet från försäljningen av halsbandet "älskad/saknad" som Invidzonen har tagit fram tillsammans med designermärket Csthlm.

Tack Invidzonen och Csthlm för er fina gåva!


Uppdaterad: 2014-05-26
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå